ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На седници која је одржана 10.06.2014. год са почетком у 10 часова расправљано је о најактуелнијим темама које потресају друштво у целини са посебним освртом на дешавањима у Телекому Србија и даљим активностима синдиката.
Имајући у виду да су председници репрезентативних синдиката имали састанак са челним људима у компанији председником Надзорног одбора, извршним директором именованим за генералног директора, извршним директором за људске ресурсе и извршним директором за финансије  УО је упознат са активностима пословодства. Стратешки план пословања компаније налази се на корак од  јавне презентације и исти ће бити у пуном капацитету применљив уколико не дође до приватизације компаније.  Уколико се Телеком Србија продаје стратешки циљеви  ће бити у другом плану.
У стратешком плану  Телекома Србија за период  2014 – 2017 година главни фокус рационализације трошкова пословања везан је  за смањење броја запослених за око 3600.
Једнострана решења која нису предмет стручне анализе сагледавања технолошких процеса и потреба су неприхватљиви за синдикат.
Јединствени Синдикат Телекома Србије се противи приватизацији компаније која ће из најаве пословодства за примену стратегије уназадити позицију компаније на тржишту( уколико се приватизује компанија стратегија је у другом плану). Отпуштање запослених  је такође неприхватљиво а да се  пре свега не анализирају структуралне потребе, врате послови у компанију и заокружи технолошки процес. Ефекти ће бити у повећању продуктивности и смањењу трошкова и укупне релаксације пословања која је сада оптерећено одливом средстава преко трећих лица.
На пољу законодавне регулативе интензивно се ради на изменама радног законодавства које је продукт притиска послодавачких организација и других фактора који се крију иза страних инвеститора а којим се жели поробљавање радно способног становништва.
ЈСТС као чланица Конфедерације слободних синдиката ће се заједно са свим актерима борити против антирадничког закона о раду где радник постаје најамник а капиталиста све богатији и богатији на леђима радника и државе.
Разматрајући последице елементарних непогода које су захватиле Србију у претходном периоду а после потпуног увида у стање имовине члановима синдиката захваћени поплавама и одронима који су претрпели штету на објектима уплаћена је једнократна финансијска помоћ.
Синдикат је за ове намене издвојио око 400 000динара.
Средства за ове намене уплаћена су на текуће рачуне угрожених колегиница и колега

 

                        


Р. бр.

Презиме и име

Организациона целина

Број т. рачуна

Износ

1.

Томић Горан

ИЈ Београд

200-12616155-84

30.000,00

2.

Стојичић Мирослав

ИЈ Београд

200-13099367-16

30.000,00

3.

Трифуновић Миодраг

ИЈ Београд

200-15978473-63

30.000,00

4.

Јоксимовић Весна

ИЈ Београд

200-5936527-29

20.000,00

5.

Марковић Бранислав

ИЈ Београд

200-13259070-87

20.000,00

6.

Лазаревић Александар

Шабац

200-28740220-43

20.000,00

7.

Јовчић Бојан

Ваљево

200-25226968-70

20.000,00

8.

Салатић Александар

Смедерево

200-11822142-94

20.000,00

9.

Новаковић Смиљана

Смедерево

200-3347079-31

20.000,00

10.

Караџић Тања

ИЈ Београд

200-39422093-23

10.000,00

11.

Милуновић Владан

ИЈ Београд

200-19694186-67

10.000,00

12.

Денић Бобан

ИЈ Београд

180-1471010426840-09

10.000,00

13.

Милорадовић Снежана

ИЈ Београд

200-5572002-26

10.000,00

14.

Миловановић Милољуб

Ужице

200-13181128-46

30.000,00

15.

Лишанин Ивана

Краљево

200-7861842-46

10.000,00

16.

Чаворовић Милоје

Чачак

200-15944617

20.000,00

17.

Белошевић Зорица

Чачак

250-4040001061500-86

20.000,00

18.

Тонић Момчило

Чачак

200-2481430

30.000,00

19.

Станојевић Небојша

Јагодина

200-2457709

20.000,00

20.

Стевић Сретен

Јагодина

200-6257526

10.000,00

21.

Тобијаш Паја

Сремска Митровица

200-2453770-42

20.000,00

 

УКУПНО

 

 

410.000,00

 

 

Инфо служба ЈСТС