ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.06.2014. године

 

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

580

572

15

19

7

3

0

0

3

0

 Београд

362

541

6

67

60

4

0

1

1

0

  Панчево

107

88

6

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

50

93

0

2

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

43

61

7

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

61

66

0

10

0

0

0

0

0

0

  Шабац

30

135

17

2

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

653

984

36

82

60

4

0

1

1

0

  Краљево

167

68

26

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

21

6

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

87

109

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

210

74

5

1

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

31

130

4

3

0

0

0

0

0

0

  Чачак

100

86

1

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

135

66

42

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

730

554

84

4

0

5

0

0

0

0

 Нови Сад

390

108

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

71

72

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

54

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

103

2

7

0

0

0

1

0

0

0

 Сремска
Митровица

130

31

59

3

0

0

0

0

0

0

 Суботица

120

21

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

868

257

81

3

0

0

1

0

0

0

 Ниш

178

310

14

0

0

0

8

8

0

0

Алексинац

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

38

21

6

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

25

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

40

66

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

38

22

4

6

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

55

2

43

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

30

49

28

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

42

29

2

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

32

36

13

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

442

532

188

6

0

0

8

8

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3273

2899

404

114

67

12

9

9

4

0

Укупно на дан
10.05.2014.
године

3274

2899

406

116

67

12

9

9

4

0

Укупно на дан
10.06.2014.

године

3273

2899

404

114

67

12

9

9

4

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

0.00%

0.00%

-0.49%

-1.72%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

580

572

15

19

7

3

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

653

984

36

82

60

4

0

1

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

730

554

84

4

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

868

257

81

3

0

0

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

442

532

188

6

0

0

8

8

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3273

2899

404

114

67

12

9

9

4

0