ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

Дана 25.06.2014. године са почетком у 12 часова одржана је седница Надзорног одбора компаније, којој је присуствовало 6 чланова Надзорног одбора и Извршни одбор директора. Главна тачка дневног реда била је усвајање Стратешког пословног плана „Телеком Србија“ а.д. за период од 2014. до 2016. године.
За компанију, као и за све запослене Стратешки план је веома битан акт који дефинише програм развоја и целокупан начин пословања у наредне три године.
На основу њега се праве годишњи планови пословања који детаљније разрађују стратешке циљеве.
Интерес синдиката је свакако да постоји Стратешки план и да се зна у ком правцу плови овај брод, како би у сваком тренутку имали визију рада и развоја.
Предложени материјал је доста обиман и детаљан са добрим предлозима у правцу побољшања послова унутар компаније. Исти је радила консултантска кућа А.Т. Kearney која је посао добила на тендеру, а уз јаку асистенцију менаџмента компаније. У поступку израде акта који је трајао неколико месеци председници синдиката апсолутно нису били упознати, нити укључени на било који начин, нити су били у прилици да дају предлоге и сугестије на текст Стратешког плана.
Усвојени акт од стране Извршног одбора директора компаније прослеђен је по процедури на усвајање Надзорном одбору „Телеком Србија“ а.д. и тада су председници репрезентативних синдиката први пут били упознати са материјалом.
Договорена презентација дела стратегије за представнике репрезентативних синдиката, одржана је дан пред усвајање стратегије, којој је присуствовало по десет представника репрезентативних синдиката. Тада је презентовано и први пут истакнуто да се, на основу анализе консултантске куће, а на предлог  Извршног одбора директора компаније, утврђује вишак запослених у „Телеком Србија“ а.д. у броју од 3632 за период имплементације Стратешког плана и то 25% 2014. год; 35% 2015. године; 40% 2016. године.
Иако су 22 стратешке иницијативе детаљно обрађене и изанализиране овај предлог о смањењу броја запослених је само назначен у броју без начина смањивања броја запослених.
Уз све покушаје на том састанку уз аргументацију председника репрезентативних  синдиката пословодство није имало слуха  да промени дати предлог да се рационализација броја запослених може уз учешће  председника репрезентативних синдиката решавати само добровољним одласцима уз отпремнине.
Неизмењени предлог је дошао на седницу Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. што је за председнике репрезентативних синдиката (представнике запослених) било неприхватљиво и у својим дискусијама су још једном настојали да аргументима утичу на промену предлога и оспоре предложено решење о утврђивању вишка запослених.
Наш предлог да се у текст Стратешког плана угради одредба да једини начин рационализације броја запослених буде кроз програм добровољних одлазака,  није прихваћен.
Свима је познато да су синдикати у претходном периоду врло конструктивно давали предлоге у погледу рационализације броја запослених, али исти нису прихватани од стране пословодства, што се свакако не може оценити као успешна сарадња.
Поред тога што је предлагано да се број запослених решава добровољним одласцима, природним одливом и скраћеним пријемом нових запослених, предлагано је и да се послови дати кроз КИР и друге процедуре дати другим фирмама врате у компанију. Затим да се изгради стимулативнији систем награђивања и да се плаћа рад и резултати рада до тога да је конкретно указивано на високе трошкове пословања на које се може утицати, а све у циљу успешнијег пословања и упослености запослених.
Чињеница је да су се предлози председника репрезентативних синдиката чули на званичним састанцима, али исти нису адекватно третирани што говори о врло ниском нивоу сарадње пословодства и синдиката, што сматрамо лошим и такво стање се одсликава на целокупно пословање компаније.
У вишесатној расправи на седници Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д., углавном по спорном питању предвиђеног броја вишка запослених, оба председника репрезентативних синдиката  су у више наврата оспоравали предлог и притом дајући своје предлоге рационализације искључиво добровољним одласцима.
Такав предлог није прихваћен од стране пословодства и осталих чланова Надзорног одбора, а који су сви изван компаније и приликом гласања резултат гласања је био 4:2 за прихватање Стратешког плана у непромењеном облику. Кандић и Јоксимовић су гласали против.
Оваквом одлуком доведено је у питање апсолутно очување радних места, па с тим у вези синдикати још једном апелују на пословодство да се рационализација броја запослених врши на начин како су предложили председници репрезентативних синдиката, јер би у супротном била доведена у питање целокупна имплементација Стратешког плана.
Од пословодства тражимо да се изнађу све могућности да нико не буде отпуштен по основу технолошког вишка.
Опредељење победничке партије на изборима је било СВОМ СНАГОМ У РЕФОРМЕ ЗАПОШЉАВАЊА. То свакако мора да има на уму садашње пословодство како би било достојно да нас и даље води.

 

Представници запослених у Надзорном одбору „Телеком Србија“ а.д.
Кандић Славољуб, председник ЈСТС
Мирослав Јоксимовић, председник СТС