ИЗВЕШТАЈ СА  7. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 7. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 23. јуна 2014. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у понедељак, 30. јуна 2014.године.

 

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јун, у укупном износу од 938.070,00 динара.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Грачаница“

Поповић Србољуб

34.000,00

2.

„Прокупље“

Јовановић Младен

34.000,00

3.

„Шабац“

Крајновић Ненад

34.000,00

4.

„Краљево“

Кљајић Жарко

34.000,00

5.

„Краљево“

Кљајић Биљана

34.000,00

6.

„Краљево“

Тришовић Ненад

17.000,00

7.

„Краљево“

Павићевић Владимир

17.950,00

8.

„Краљево“

Леловац Маја

20.400,00

9.

„Зрењанин“

Велемир Станка

34.000,00

10.

„Крагујевац“

Лепојевић Верољуб

34.000,00

11.

„Крагујевац“

Анђелић Дејан

34.000,00

12.

„Кикинда“

Симић Олгица

4.000,00

13.

„Београд“

Суботић Слободан

5.200,00

14.

„Београд“

Стефаноски Светислав

34.000,00

15.

„Београд“

Стајић Дејан

9.820,00

16.

„Београд“

Миливојевић Миломир

2.500,00

17.

„Београд“

Јаковљевић Љиљана

34.000,00

18.

„Панчево“

Миклош Розалија

9.000,00

19.

„Панчево“

Грујић Божидар

20.400,00

20.

„Панчево“

Лалевић Владимир

34.000,00

21.

„Лесковац“

Здравковић Драган

6.900,00

22.

„Лесковац“

Пешић Добрица

16.650,00

23.

„Лесковац“

Тошић Драгослав

34.000,00

24.

„Дирекција предузећа“

Марјановић Славко

34.000,00

25.

„Дирекција предузећа“

Томић Сузана

34.000,00

26.

„Ужице“

Вукановић Перо

34.000,00

27.

„Ужице“

Јовановић Миленко

34.000,00

28.

„Нови Сад“

Спасојевић Катица

20.300,00

29.

„Нови Сад“

Јовановић Гордана

18.550,00

30.

„Нови Сад“

Карловић Маја

68.000,00

31.

„Нови Сад“

Перишић Гордана

34.000,00

32.

„Нови Сад“

Лирић Душица

7.700,00

33.

„Нови Сад“

Рашковић Данијела

5.000,00

34.

„Нови Сад“

Башица Бранка

6.800,00

35.

„Нови Сад“

Прелевић Бошко

1.700,00

36.

„Нови Сад“

Трифковић Марко

10.200,00

37.

„Суботица“

Милутиновић Звездана

10.200,00

38.

„Пожаревац“

Здравковић Момир

34.000,00

39.

„Пирот“

Мутишевић Светомир

34.000,00

40.

„Ваљево“

Планић Радовин

13.800,00

У К У П Н О:

938.070,00 дин.

 

Словима: деветстотридесетосамхиљадаседамдесетдинара

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС