САОПШТЕЊЕ

 

 

 

У вези текста објављеног на порталу предузећа о усвајању Стратешког плана „Телекома Србија“ а.д за период 2014 – 2016 године објављеног 30.06.2014. године а ради истине обавештавамо чланство:

-Као чланови највишег органа предузећа и легитимни представници запослених не можемо прихватити оптужбе у задњем пасусу поменутог текста да ширимо неистине и стварамо тензију код запослених. Напротив желимо да чланству кажемо истину, да проблеме не кријемо од њих, а време ће ускоро показати  ко је био у праву. Још једном наглашавамо да би гласали за стратешки пословни план да је у истом писало да ће се рационализација пословања и броја запослених у посматраном периоду решавати програмом добровољних одлазака који не може бити лошији од досадашњих, без навођења било ког броја запослених који сада стоји у једној од опција за рационализацију (отпуштање). Предлог који нам  је понуђен на самој седници Надзорног одбора Телекома Србије да се донесе закључак којим се препоручује  да се у највећој мери примени методологија добровољног одласка за нас је неприхватљив због тога што немамо методологију и не знамо шта ће у њој писати. Можемо доћи у ситуацију да због лоше понуде у методологији се пријави мали број запослених, а гласањем за стратегију је дат легитимитет пословодству да на други начин ( технолошки вишак) реализује зацртани циљ смањења. Да је било добре воље од пословодства  као и да је међусобна сарадња и поверење веће свакако да би се лакше проналазила решења за доста спорних питања. Поједини руководиоци из Извршног одбора директора већ дуже време покушавају да маргинализују утицај репрезентативних синдиката на битна питања од интереса за запослене што свакако руководства синдиката не прихватају.

Ако се пажљиво прочита трећи и четврти пасус у материјалу објављеном на порталу предузећа а који је као творац потписала Дирекција за људске ресурсе ( ми знамо а и ви ко стоји иза овог материјала)може се уочити колизија.
У четвртом пасусу  текста од позади пише да ће се рационализација у највећој мери спровести доборовољним одласцима док у трећем пасусу пише да ће се сви евентуални вишкови запослених решавати добровољним одласцима.
Сваки члан синдиката зна ко је у праву и ко говори истину и шта је чији интерес.
Немамо проблем да нас пословодство прозива, онда су наши чланови још више уверени да се боримо за њихов интерес.
Пословодство мора водити рачуна за свој рејтинг код запослених. Он се постиже успешнијим радом, бољим резултатима и већом бригом за очување запослености.
Придружујемо се позиву запосленима да наставе да професионално обављају своје радне дужности у интересу компаније и свом личном интересу, а ми као ваши представници на основу ставова највиших органа синдиката настојаћемо да реализујемо програмске циљеве.

 

 

Председик ЈСТС
Славољуб Кандић с.р
Председник СТС
Мирослав Јоксимовић с.р