ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ПОСЛОВНЕ ЕФИКАСНОСТИ

 

 

 

Полазећи од чињенице да је за свако предузеће веома важна пословна ефикасност, Јединствени Синдикат Телекома Србија, залаже се за успостављање пословних процеса који би хармонизовали  корпоративну културу у компанији. Потпуно свесни чињенице подређивања потребама корисника , више него јасно је и рационално поступање са ресурсима компаније као са имовином тако и са људским ресурсима. Утврђивање пословне ефикасности (KPI – кључни показатељ успешности), односно FTE(full-time equivalent) без потпуне и доследне организације пословних процеса није могућа. Уколико постоји недовршена организација компаније и систематизација пословних процеса на начин како су сада дефинисани, уз шта се може придодати утицај спољних фактора КИР процедура,разних консултантских услуга ,техничка подршка трећих лица, анулирају  ефикасност у већој мери од тренутног  потенцијала.
Од менаџера свих нивоа руковођења очекује се објективно сагледавање стања и слабости , као и предлагање и предузимање мера за успостављање механизама за достизање пословних циљева  и  достизања пуне упослености свих запослених.
Запослени као спроводиоци и реализатори радних задатака у уређеном пословном окружењу даће немерљиве резултате који ће превазићи сва статистичка очекивања. Потребни  предуслови јесу релаксација постојећих процедура чиме би се дошло до података структуралне неефикасности односно не упослености која се може решити  размештањем запослених у процесе  у којима нема довољно расположивих извршилаца ( овде се већ показује да утврђивање FTE banchmarking методом није поуздано уколико се не сагледају сви аспекти пословног процеса а не униформне методе) и то су показатељи са терена, организација радног времена ( постизање пуне упослености уз поштовање свих права запослених прописане Законом и Колективним уговором), уређене методе процене радног учинка уз минимизирање субјективног прилаза, постизање организационе ефикасности на најнижем нивоу што подразумева и врло ефикасну логистичку подршку( резервна опрема и материјал, расположивост аутомобила,праћење производних процеса и адекватно ангажовање људских ресурса без шаблонског приступа).
Имајући у виду учестала обраћања запослених која су изазвана смерницама руководилаца  Дирекције за технику за постизање ефикасности (да су сви сервиси у функцији односно да нема сметњи на чекању) синдикат се изричито залаже за успостављање организационе ефикасности и поштовање права запослених дефинисане колективним уговором.
Све активности и потенцијали се налазе у нашим рукама (унутар компаније) тако да су очекивања синдиката као заступника запослених развијање социјални дијалог на партнерским основама чиме би се допринело постизању зацртаних циљева, превазилажењу организационих застоја и проблема у сфери одлучивања и комуникације.

 

 

 

Инфо служба ЈСТС