ИЗВЕШТАЈ СА  9. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 9. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 19. августа 2014. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у четвртак, 28. августа 2014.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец август, у укупном износу од 762.200,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Грачаница“

Караџић Звонко

34.000,00

2.

„Грачаница“

Секулић Драгана

34.000,00

3.

„Грачаница“

Секулић Зоран

34.000,00

4.

„Пожаревац“

Јанковић Зорица

2.900,00

5.

„Панчево“

Пандуров Миле

5.000,00

6.

„Нови Сад“

Мајданџић Ксенија

34.000,00

7.

„Нови Сад“

Вученовић Милорад

3.600,00

8.

„Нови Сад“

Дунђеровић Милена

10.850,00

9.

„Нови Сад“

Богдановски Јовица

19.150,00

10.

„Нови Сад“

Михић Горан

34.000,00

11.

„Нови Сад“

Радовановић Зоран

34.000,00

12.

„Нови Сад“

Ђурђевић Јова

20.650,00

13.

„Зрењанин“

Јовин Радован

34.000,00

14.

„Зрењанин“

Мијовић Ранко

2.500,00

15.

„Дирекција предузећа“

Породица Лазић Милоша

68.000,00

16.

„Ниш“

Јовановић Александар

34.000,00

17.

„Ниш“

Давидовић Татјана

34.000,00

18.

„Ниш“

Топаловић Саша

34.000,00

19.

„Ниш“

Станковић Драган

10.950,00

20.

„Ниш“

Цекић Александар

34.000,00

21.

„Краљево“

Тимотијевић Радован

34.000,00

22.

„Београд“

Таминџић Милан

34.000,00

23.

„Београд“

Јовановић М. Весна

68.000,00

24.

„Београд“

Вујичић Аница

6.600,00

25.

„Кикинда“

Кљајић Синиша

34.000,00

26.

„Ужице“

Тимотијевић Милена

34.000,00

27.

„Чачак“

Средовић Славица

34.000,00

У К У П Н О:

762.200,00 дин.

 

 

Словима: седамстошездесетдвехиљадедвестотинединара

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС