ИЗВЕШТАЈ СА  10. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 10. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 22. септембра 2014. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у понедељак, 29. септембра 2014.године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец септембар, у укупном износу од 895.250,00 динара.

 

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Кикинда“

Раушки Остер Зденка

12.900,00

2.

„Крагујевац“

Недељковић Бојан

34.000,00

3.

„Крагујевац“

Стевановић Михаило

34.000,00

4.

„Ваљево“

Тешић Катарина

34.000,00

5.

„Ваљево“

Мирковић Снежана

34.000,00

6.

„Сремска Митровица“

Чикић Славица

68.000,00

7.

„Сремска Митровица“

Илић Бојан

27.200,00

8.

„Сремска Митровица“

Лончаревић Дошеновић Драгана

16.100,00

9.

„Шабац“

Гачић Драган

34.000,00

10.

„Шабац“

Крајновић Ненад

34.000,00

11.

„Београд“

Грујичић Милица

34.000,00

12.

„Београд“

Лазовић Зоран

34.000,00

13.

„Краљево“

Вукићевић Соња

6.800,00

14.

„Краљево“

Смородски Иван

6.800,00

15.

„Краљево“

Тимотијевић Радован

34.000,00

16.

„Нови Сад“

Мајкић Радован

2.030,00

17.

„Нови Сад“

Краснић Никол

12.600,00

18.

„Нови Сад“

Ласица Предраг

11.850,00

19.

„Нови Сад“

Игић Емилија

34.000,00

20.

„Нови Сад“

Клашнић Драган

6.300,00

21.

„Зрењанин“

Фаркаш Арпад

34.000,00

22.

„Дирекција предузећа“

Јанковић Обрадовић Весна

34.000,00

23.

„Дирекција предузећа“

Рашић Максимовић Марија

34.000,00

24.

„Дирекција предузећа“

Стефановић Мирка

34.000,00

25.

„Дирекција предузећа“

Рудић Данијела

34.000,00

26.

„Дирекција предузећа“

Квргић Татјана

3.850,00

27.

„Дирекција предузећа“

Вељковић Драгана

68.000,00

28.

„Суботица“

Лакановић Владимир

8.750,00

29.

„Пожаревац“

Стевановић Драган

7.670,00

30.

„Ниш“

Станковић Лела

12.030,00

31.

„Ниш“

Стојановић Владан

12.370,00

32.

„Врање“

Породица Николић Предрага

68.000,00

33.

„Врање“

Вељковић Аца

34.000,00

У К У П Н О:

895.250,00 дин.

 

Словима: осамстодеведесетпетхиљададвестотинепедесетдинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС