ИЗВЕШТАЈ СА  11. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 11. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 21. октобра 2014. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у среду,  29. октобра  2014. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец октобар, у укупном износу од 904.650,00 динара.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Панчево“

Томовић Звонко

1.600,00

2.

„Панчево“

Крајњан Марија

2.800,00

3.

„Панчево“

Боровић Биљана

4.400,00

4.

„Крушевац“

Томовић Александар

34.000,00

5.

„Крушевац“

Стајковац Милосав

34.000,00

6.

„Ужице“

Павловић Вјекослав

34.000,00

7.

„Чачак“

Баралић Мирка

34.000,00

8.

„Чачак“

Вулић Раде

3.000,00

9.

„Суботица“

Лакановић Владимир

34.000,00

10.

„Суботица“

Зовко Слободан

34.000,00

11.

„Нови Сад“

Вулић Славиша

34.000,00

12.

„Нови Сад“

Ћурић Биљана

34.000,00

13.

„Нови Сад“

Писарић Владимир

34.000,00

14.

„Нови Сад“

Медић Милојка

2.400,00

15.

„Нови Сад“

Субић Липовац Ксенија

4.850,00

16.

„Нови Сад“

Ловчевић Александра

5.250,00

17.

„Нови Сад“

Фицингер Јолан

7.200,00

18.

„Нови Сад“

Радусин Борислав

8.800,00

19.

„Крагујевац“

Анђелић Дејан

34.000,00

20.

„Крагујевац“

Јанковић Дејан

34.000,00

21.

„Крагујевац“

Ђерић Небојша

34.000,00

22.

„Смедерево“

Маринковић Боривоје

34.000,00

23.

„Дирекција предузећа“

Димић Братислав

34.000,00

24.

„Дирекција предузећа“

Бабић Живадина

34.000,00

25.

„Дирекција предузећа“

Костић Сунчица

34.000,00

26.

„Дирекција предузећа“

Заграђанин Марија

34.000,00

27.

„Дирекција предузећа“

Веизовић Драгана

37.000,00

28.

„Дирекција предузећа“

Стевић Мирјана

10.200,00

29.

„Дирекција предузећа“

Радојичић Драган

34.000,00

30.

„Дирекција предузећа“

Секулић Врачевић Драгана

34.000,00

31.

„Београд“

Дамјановић Александар

34.000,00

32.

„Београд“

Вујичић Аница

34.000,00

33.

„Београд“

Павловић Биљана

7.700,00

34.

„Кикинда“

Литричин Средоје

18.250,00

35.

„Врање“

Вељковић Аца

9.200,00

36.

„Сремска Митровица“

Јекић Милован

34.000,00

37.

„Сремска Митровица“

Влаић Велимир

34.000,00

У К У П Н О:

904.650,00 дин.

 

Словима: деветсточетирихиљадешестстотинапедесетдинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС