ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.11.2014. године

 

 

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

577

574

14

18

11

3

0

0

3

0

 Београд

362

538

6

59

59

4

0

1

1

0

  Панчево

106

85

6

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

50

93

0

2

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

43

59

6

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

63

65

0

10

0

0

0

0

0

0

  Шабац

31

134

16

2

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

655

974

34

74

59

4

0

1

1

0

  Краљево

169

67

21

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

20

6

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

86

110

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

210

74

5

1

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

30

130

4

3

0

0

0

0

0

0

  Чачак

101

85

1

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

133

66

41

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

729

552

78

4

0

5

0

0

0

0

 Нови Сад

388

107

1

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

69

70

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

55

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

103

2

6

0

0

0

1

0

0

0

 Сремска
Митровица

130

33

55

3

0

0

0

0

0

0

 Суботица

118

20

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

863

255

77

3

0

0

1

0

0

0

 Ниш

178

306

17

0

0

0

7

8

0

0

Алексинац

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

38

21

6

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

24

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

5

40

65

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

38

22

4

6

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

56

2

44

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

29

49

29

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

41

29

2

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

32

36

13

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

441

528

192

6

0

0

7

8

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3265

2883

395

105

70

12

8

9

4

0

Укупно на дан
10.10.2014.
године

3270

2890

398

108

70

12

8

9

4

0

Укупно на дан
10.11.2014.

године

3265

2883

395

105

70

12

8

9

4

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

-0.15%

-0.24%

-0.75%

-2.77%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

577

574

14

18

11

3

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

655

974

34

74

59

4

0

1

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

729

552

78

4

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

863

255

77

3

0

0

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

441

528

192

6

0

0

7

8

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3265

2883

395

105

70

12

8

9

4

0