ПРИОРИТЕТНИ ПОСЛОВИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ

 

 

 

ДОНОШЕЊЕ НОВОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА

 

Познато је да је средином године донет нови Закон о раду, који ставља ван снаге све Колективне уговоре 29. јануара 2015. године.  Сходно томе покренута је активност на доношењу новог Колективног уговора у нашој компанији. Познато је да је Закон донет на захтев послодаваца Србије, самим тим су им дата већа права, а чиме су угрожена нека права запослених.  Пошто закон предвиђа минимум права, задатак синдиката, тј. преговарачког тима је да покуша и избори што боље услове за запослене. Како Закон предвиђа да преговори о доношењу новог Колективног уговора могу трајати највише два месеца, они би требало да почну 29.11.2014. године. Преговарачки тим Јединственог синдиката Телекома Србије је спреман, а Управни одбор ЈСТС је утврдио полазну платформу за преговоре. Жеља нам је да очувамо сва стечена права из старог колективног уговора, а неке одредбе и да унапредимо. Посебан осврт имаћемо код очувања статуса запослених (технолошки вишак), као и очување стандарда запослених. По завршетку радне верзије Колективног уговора од стране преговарачких тимова, документ ће бити разматран на седници Проширеног управног одбора ЈСТС и уколико буде прихваћен, исти ће потписати председник ЈСТС. Због смерница које спроводи Влада Републике Србије, не очекујемо да ће посао бити брзо завршен, да ће преговори бити лаки и да ћемо без одређених компромиса успети да завршимо посао у предвиђеном року.
Ако се деси да се не потпише Колективни уговор у прописаном року, законодавац је предвидео да послодавац сам доноси Правилник о раду, који је много гори од Колективног уговора и на основу истог уручује Уговоре о раду сваком запосленом.
Вештином преговарања и аргументима које смо припремили, надамо се да до такве ситуације ипак неће доћи, те да ћемо нови Колективни уговор донети још у децембру месецу, што нам је у интересу. Ово је потребно због тога да би се зацртане обавезе из Колективног уговора имплементирале у Буџет за 2015. годину, који ће бити донет до краја године.

 

 

ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА 2015.ГОДИНУ  (БУЏЕТ ПРЕДУЗЕЋА)

 

Познато је да Предузеће на крају сваке године доноси Буџет за наредну годину. Буџет припремају дирекције предузећа, разматра га Извршни одбор директора и предлаже Надзорном одбору Телекома на усвајање. Тим документом се дефинишу сва права и сва давања према запосленима за наредну годину. Како би благовремено, а и конструктивно учествовали у доношењу поменутог документа, ЈСТС је у писаној форми доставио пословодству своје предлоге, са жељом да буду прихваћени. Тражили смо да се бољом организацијом и већим ангажовањем, пре свега пословодства, повећа укупан приход, а тиме отвори простор за давањем ка запосленима. Тражили смо и да се уштеде налазе у рационалнијем коришћењу пословног и магацинског простора, пословања са мањим залихама, смањењем трошкова за спонзорства и донаторства, а да најмање простора има у штедњи на запосленима. Захтевали смо и да се планирају средства за Добровољни одлазак запослених из предузећа уз накнаду, како би на најбољи начин смањивали број запослених у компанији. Тражили смо да се сва стечена права у Буџету за 2014.годину не умањују, већ да се нађе могућност за њихово увећање. Предлог Буџета за 2015.годину у коначној верзији ће разматрати Управни одбор ЈСТС и донеће одлуку о томе како ће наш представник у Надзорном одбору Телекома гласати по истом.

 

НАЈАВЉЕНА ПРОДАЈА ТЕЛЕКОМА

 

Свима је познато да је премијер више пута истакао продају Телекома у наредном периоду, као планирану опцију Владе Републике Србије. Према тој динамици, до краја 2014.године треба да се изабере приватизациони саветник од стране Владе Републике Србије, који ће имати задатак да припреми тендерску документацију за продају и утврди потребне рокове. Према најави премијера, посао би требало завршити до краја јуна 2015. године.
Став Јединственог синдиката Телекома Србије је остао непромењен од претходног покушаја продаје Телекома пре три године, а то је да држава не треба да прода успешну фирму као што је Телеком Србија и да иста треба да остане у већинском власништву државе. За овакав став имамо доста аргумената, а наводимо само неке:

Због свега овога, а и других разлога, настојаћемо, при томе користећи искуства из других земаља, да придобијемо савезнике и убедимо већинског власника да одустане од продаје Телекома.
За разлику од нашег пословодства, ми имамо храбрости да кажемо држави да је неоправдано продавати Телеком Србије и да се бољим руковођењем могу постићи још бољи резултати. Сматрамо да се многи послови, који се данас дају другим подизвођачима могу вратити у компанију, како би се обављали унутар предузећа. Тиме би се увећао приход компаније и очувала запосленост.
Свакако ћемо се ангажовати и на доношењу квалитетног социјалног програма, који мора бити саставни део тендерске документације, јер је то једини акт који ће штитити интересе запослених.
Све активности по овом питању доносиће органи синдиката и штрајкачки одбор.

 

 

УМАЊЕЊЕ ЗАРАДЕ

 

Свима је познато да је због мера штедње Владе Републике Србије донет Закон којим се утврђују зараде за све буџетске фирме, јавна и друга предузећа која су у већинском власништву државе, којим се предвиђа умањење зараде за 10% почев од зараде за новембар месец 2014.године. На основу саме најаве доношења овог закона, нисмо знали да ли Телеком Србија као акционарско друштво потпада под тај закон. Више пута смо се обраћали пословодству тражећи одговор на ово питање, али га ни они нису знали. На последњој седници Надзорног одбора Телекома, наш представник је директно поставио то питање и затражио од пословодства да се ангажује и објасни надлежнима у Влади Републике Србије да постоји много разлога да Телеком Србија не буде сврстан у ову групу предузећа. По доношењу закона, наше пословодство сматра да смо и ми у обавези да смањимо зараде за 10%, тако да њихова евентуална ангажованост према Влади Републике Србије није успела.
Синдикат ову одлуку о умањењу зарада запосленима у Телекому сматра неоправданом и нестимулативном. Став синдиката је да пословодство мора да уложи адекватне напоре да се то умањење од 10% компензује на неки други начин. 
Ми нећемо због овога организовати штрајк. Сматрамо да енергију морамо чувати за претходно набројана и важнија питања, али ћемо се придружити свим закључцима председништва Конфедерације слободних синдиката по овом питању, које је заказано за 04.12.2014.године.

 

 

ПИСАЊЕ ''ТАБЛОИДА''

 

У магазину  ''Таблоид'' је написано на који начин Телеком Србија и од кога изнајмљује пословни простор, као и да то ради недомаћински. Како и код нас има недовољно запослених чланова нашег синдиката, који мејловима прослеђују поменути текст, имамо потребу да изнесемо следеће:

Вероватно ће оваквих и сличних, а врло често и неистинитих писања бити и у наредном периоду, а све са циљем да се прикаже како се Телеком Србија недомаћински понаша са државном имовином и тиме увери јавно мњење да га треба продати.
Свима је познато да је данас јавно мњење мишљења да Телеком Србија НЕ ТРЕБА ПРОДАТИ.
Задатак свих нас је да бранимо интересе компаније, да стварамо јединство које нам је у овом тренутку најпотребније, да би реализовали наше циљеве.

 

 

 

 

ИНФО СЛУЖБА ЈСТС