ИЗВЕШТАЈ СА  12. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 12. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у среду, 19. новембра 2014. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице,у четвртак, 27. новембра 2014. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец новембар, у укупном износу од 813.670,00 динара.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Пожаревац“

Величковић Сретен

9.100,00

2.

„Смедерево“

Живановић Раде

4.950,00

3.

„Смедерево“

Аврамовић Љиљана

34.000,00

4.

„Крушевац“

Милосављевић Горан

10.200,00

5.

„Крушевац“

Ђоковић Анђелка

1.350,00

6.

„Београд“

Кривокапић Лела

34.000,00

7.

„Београд“

Стојић Добрица

34.000,00

8.

„Бор“

Рајковић Момчило

34.000,00

9.

„Краљево“

Живковић Раде

34.000,00

10.

„Краљево“

Корићанац Миле

34.000,00

11.

„Краљево“

Шаћировић Ениса

34.000,00

12.

„Дирекција предузећа“

Петровић Ивана

34.000,00

13.

„Дирекција предузећа“

Тешић Драган

34.000,00

14.

„Дирекција предузећа“

Вулићевић Славко

34.000,00

15.

„Дирекција предузећа“

Гроздановић Јелена

34.000,00

16.

„Дирекција предузећа“

Павлов Оливера

34.000,00

17.

„Нови Сад“

Галовић Владица

68.000,00

18.

„Нови Сад“

Марковић Младен

34.000,00

19.

„Нови Сад“

Поповић Драгољуб

15.300,00

20.

„Нови Сад“

Обрадовић Зоран

9.250,00

21.

„Нови Сад“

Рашковић Данијела

1.850,00

22.

„Нови Сад“

Дрињовски Звонимир

4.300,00

23.

„Нови Сад“

Трифковић Марко

5.770,00

24.

„Нови Сад“

Рађеновић Жељко

2.050,00

25.

„Ниш“

Николић Александар

34.000,00

26.

„Ниш“

Миленовић Часлав

7.000,00

27.

„Кикинда“

Мендергиш Стевица

34.000,00

28.

„Сремска Митровица“

Бујаковић Зоран

14.000,00

29.

„Суботица“

Будановић Гордана

34.000,00

30.

„Сомбор“

Ковач Марко

7.750,00

31.

„Сомбор“

Миладиновић Радомир

34.000,00

32.

„Врање“

Филиповић Миле

34.000,00

33.

„Врање“

Томић Дарко

6.800,00

34.

„Прокупље“

Јоцић Југослав

34.000,00

У К У П Н О:

813.670,00 дин.

 

Словима: осамстотринаестхиљадашестстотинаседамдесетдинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС