ОДРЖАНА РЕДОВНА СЕДНИЦА ПРОШИРЕНОГУПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

У склопу редовних активности синдиката 12.12.2014. године одржана редовна седница органа синдиката на којој су разматране најактуелније теме  у предузећу и синдикату.


Имајући у виду активности везане за усклађивање Колективног уговора који је условио Закон о раду, синдикат је кроз ангажовање својих представника у  радној групи обезбедио полазну платформу за доношење новог колективног уговора који ступа на снагу 29. јануара 2015. године. Основни задатак наших представника у радној групи је био задржавање стечених права и анализе примене закона на темељу минимума права.


Као што је познато преговарачки тимови су започели активности око доношења новог Колективног уговора где представници синдиката износе јасне аргументе у одбрани стечених права као и потребама унапређења појединих одредби Колективног уговора.


У склопу својих активности Јединствени синдикат Телекома Србије је упутио допис пословодству компаније са предлозима које је потребно унети у нови пословни план за 2015.годину. Јасно  је синдикално определење о очувању реалног нивоа зарада па с тим у вези дати су и предлози за ублажавање последица Закона  о привременом  уређењу основица за обрачун и исплату плата , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Настојање синдиката огледа се и у очувању запослености тако да је наш предлог  да се смањење запослених може спроводити искључиво политиком добровољних одлазака уз отпремнину.


Извршним директорима смо се у неколико наврата обраћали писаним путем указујући на проблеме везане за пословање Телекома Србије и унутрашње процедуре износећи чињенице у погледу давања послова другим фирмама како у техници тако и у продаји. Применама процедура које демотивишу запослене посебно око самовоза  и других проблема у свакодневном функционисању компаније.
Данас када се о приватизацији Телекома Србије говори на сва звона нарочито око планова и динамике спровођења процеса Јединствени Синдикат Телекома Србије износи своје програмско начело да се противи продаји компаније, нарочито њеног већинског дела. Сматрамо да се није пуно одмакло од момента претходне приватизације посебно у деловима решавања имовинских односа, а сада и  додатном ситуацијом да унутар компаније постоји власништво Телекома Србије  над сопственим акцијама од 20%. Синдикат ће инсистирати на сучељавању чињеница и постизања споразума којима ће се заштити права запослених.


С обзиром на чињеницу да су састанку присуствовали председници свих синдикалних организација могло се чути незадовољство у погледу рестриктивних мера које се примењују на Телеком Србије иако се ради о привредном друштву које се бори на отвореном тржишту под јаком конкуренцијом. Морамо јавно да поставимо питање да ли је политика  да се из Телекома одведу кадрови који су стручни и обучени у које се годинама улагало и тиме уруши фирма. Запослени су посебно забринути  да се политика штедње прелама преко њих и да се само на тим позицијама пројектује штедња. Наше мишљење је да има много других извора којима се може домаћински управљати и тиме доћи до значајних уштеда( преиспитивање закупа простора као и закупа локација на којимасе инсталира опрема, бољим управљањем залиха, доследно спровођење инвестиција, а посебно враћање послова у компанију).


На састанку су јасно изражене иницијативе којима се указује да су запослени главни ресурс компаније и да се треба проводити политика мотивације, а не де мотивације запослених.


Јединствени Синдикат Телекома Србије за своје чланове је обезбедио пригодне новогодишње поклоне са амблемом синдиката тако да ће Одбори синдикалних организација на челу са председницима сваком нашем члану уручити мали знак пажње.

 

 

ИНФО СЛУЖБА ЈСТС