ИЗВЕШТАЈ СА  13. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 13. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 22. децембра 2014. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице,у понедељак, 29. децембра 2014. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец децембар, у укупном износу од 1.241.970,00 динара.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Грачаница“

Џемаиљи Хаљиљ

31.000,00

2.

„Смедерево“

Младеновић Жељко

5.100,00

3.

„Смедерево“

Банковић Драган

3.400,00

4.

„Смедерево“

Живановић Срећко

31.000,00

5.

„Лесковац“

Букумирић Тања

6.160,00

6.

„Краљево“

Трикош Мирјана

31.000,00

7.

„Краљево“

Веселиновић Светомир

7.050,00

8.

„Краљево“

Карапанџић Ружица

62.000,00

9.

„Крушевац“

Борић Зоран

31.000,00

10.

„Нови Сад“

Урсић Дарко

4.200,00

11.

„Нови Сад“

Стојилковић Божидар

3.200,00

12.

„Нови Сад“

Дрињовски Звонимир

31.000,00

13.

„Нови Сад“

Радојевић Сава

62.000,00

14.

„Нови Сад“

Нас Андраш

31.000,00

15.

„Нови Сад“

Митић Весна

31.000,00

16.

„Нови Сад“

Кирић Јасмина

12.100,00

17.

„Нови Сад“

Нешин Петар

3.900,00

18.

„Нови Сад“

Ракочевић Добрила

31.000,00

19.

„Чачак“

Мишковић Бранка

31.000,00

20.

„Чачак“

Радоичић Дана

31.000,00

21.

„Косовска Митровица“

Илић Станко

62.000,00

22.

„Крагујевац“

Марковић Слађана

31.000,00

23.

„Крагујевац“

Раичевић Марија

62.000,00

24.

„Крагујевац“

Симић Ирена

31.000,00

25.

„Сремска Митровица“

Новаковић Ђорђе

47.450,00

26.

„Сремска Митровица“

Лончаревић Драгана

31.000,00

27.

„Сремска Митровица“

Ковачевић Славко

31.000,00

28.

„Ниш“

Јовановић Дејан

9.440,00

29.

„Ниш“

Крстић Андрејевић Јелена

31.000,00

30.

„Панчево“

Станић Гордана

2.130,00

31.

„Панчево“

Мићић Југослав

31.000,00

32.

„Панчево“

Младеновић Ивана

31.000,00

33.

„Панчево“

Таушан Александар

31.000,00

34.

„Београд“

Ивковић Ненад

35.500,00

35.

„Београд“

Пантелић Ивана

8.400,00

36.

„Дирекција предузећа“

Глигоријевић Славица

3.800,00

37.

„Дирекција предузећа“

Милојевић Весна

2.500,00

38.

„Дирекција предузећа“

Поповић Марија

2.900,00

39.

„Дирекција предузећа“

Узелац Данијела

17.000,00

40.

„Дирекција предузећа“

Миладиновић Јелена

31.000,00

41.

„Дирекција предузећа“

Пашовић Мандић Гордана

31.000,00

42.

„Дирекција предузећа“

Давидовић Гордана

31.000,00

43.

„Дирекција предузећа“

Јаковљевић Бранко

11.900,00

44.

„Дирекција предузећа“

Митровић Мирјана

3.100,00

45.

„Ужице“

Јањушевић Милорад

9.300,00

46.

„Ужице“

Дамљановић Вера

31.000,00

47.

„Ваљево“

Ружичић Биљана

31.000,00

48.

„Ваљево“

Ђукнић Жикица

17.740,00

49.

„Ваљево“

Арсић Милан

31.000,00

50.

„Зрењанин“

Рајковић Зоранка

2.700,00

51.

„Пирот“

Цветковић Миодраг

31.000,00

У К У П Н О:

1.241.970,00 дин.

 

 

Словима: милиондвестачетрдесетједнахиљададеветстоседамдесетдинара

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС