ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПРОШИРЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТАТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На седници која је одржана 14.01.2015. године једина расправа вођена је на тему утврђивања коначног текста Колективног уговора предузећа за телекомуникације Телеком „Србија“.


Подсећања ради у претходном периоду радна група у трипартитном саставу ( оба репрезентативна синдиката и пословодство) разматрала је одредбе Колективног уговора који  је применом новог Закона о раду ограничен у трајању до 29.1.2015. године односно остављен је  период од шест месеци за његово усклађивање од дана ступања на снагу закона, а одредбе које су у супротности са новим законом су истог тренутка стављене ван снаге.


У дијалогу који је вођен више од два месеца и у склопу мандата који је имала радна група ( састављање документа са елементима општег акта ,без мандата преговарања)представници синдиката заступали су платформу да се Законом о раду гарантују минимална права, а да се општим актом тј. Колективним уговором договорно утврђују већа права како у нормативном смислу тако и у обиму права. Први део посла је одрађен тако да састављени документ није претрпео веће измене осим оних које су терминолошки другачије написане или су поједине одредбе преформулисане у духу садашњег времена.


Отварањем преговарачког процеса суочили смо се са платформом коју је заступао послодавац да се у духу опште економске климе и става Владе о консолидацији државе ограничавају права запослених односно иста се драстично смањују. У таквим околностима вођен је дијалог, а синдикат је користио аргументацију да обим права који је у постојећем Колективном уговором утврђен је много мањи од права који би требало да имају запослени у компанији оваквог типа.


На самој седници чланови Проширеног управног одбора су у жучној дискусији разматрали предлог Колективног уговора, коментаришући да рестрикције према запосленима које су номинално у односу на пословање компаније симболична одразити на мотивисаност запослених, па с тим у вези није јасно да се уштеде у пословању не сагледавају на другој страни. Имајући у виду да су  суштински важне одредбе колективног уговора а које се тичу заштите запослености и стечених права очуване прихваћен је предлог да се Колективни уговор потпише  и овлашћује председник синдиката да стави потпис на тај документ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФО СЛУЖБА ЈСТС