ИЗВЕШТАЈ СА  14. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 14. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у среду, 21. јануара 2015. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице,у четвртак, 29. јануара 2015. године.

 

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јануар, у укупном износу од 782.610,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Нови Сад“

Глигић Славица

2.450,00

2.

„Нови Сад“

Јокановић Гордана

31.000,00

3.

„Нови Сад“

Саџак Бошко

31.000,00

4.

„Нови Сад“

Оравец Бранка

12.400,00

5.

„Суботица“

Јерак Алберт

5.900,00

6.

„Суботица“

Нађ Тибор

31.000,00

7.

„Суботица“

Тот Мељкути Иштван

31.000,00

8.

„Суботица“

Пал Иштван

31.000,00

9.

„Суботица“

Ждрња Стеван

31.000,00

10.

„Крагујевац“

Марковић Слађана

31.000,00

11.

„Крагујевац“

Филимоновић Мирјана

18.600,00

12.

„Краљево“

Дражинац Драгана

31.000,00

13.

„Краљево“

Тришовић Ненад

4.850,00

14.

„Краљево“

Тошковић Бисерка

18.600,00

15.

„Сремска Митровица“

Илић Бојан

31.000,00

16.

„Сремска Митровица“

Павловић Милорад

31.000,00

17.

„Зрењанин“

Мијовић Ранко

18.600,00

18.

„Зрењанин“

Звекић Драгољуб

31.000,00

19.

„Смедерево“

Младеновић Жељко

2.600,00

20.

„Београд“

Милошевић Јасмина

18.600,00

21.

„Београд“

Павловић Слађана

31.000,00

22.

„Београд“

Породица Миловановић Милана

62.000,00

23.

„Београд“

Равас Биљана

31.000,00

24.

„Београд“

Стефановић Оливера

9.300,00

25.

„Београд“

Вуксановић Гордана

10.000,00

26.

„Београд“

Милисављевић Драган

2.080,00

27.

„Београд“

Суботић Слободан

6.100,00

28.

„Панчево“

Боровић Биљана

5.900,00

29.

„Панчево“

Станчевски Љиљана

4.950,00

30.

„Панчево“

Крстић Зора

4.340,00

31.

„Панчево“

Спасић Радивојица

31.000,00

32.

„Дирекција предузећа“

Гаврић Петар

31.000,00

33.

„Дирекција предузећа“

Ковачевић Миодраг

62.000,00

34.

„Дирекција предузећа“

Лакчевић Спасојевић Ирена

3.410,00

35.

„Дирекција предузећа“

Арсић Слађана

11.480,00

36.

„Дирекција предузећа“

Глигоријевић Славица

2.450,00

37.

„Сомбор“

Ђурић Маријана

31.000,00

У К У П Н О:

782.610,00 дин.

 

 

 

Словима: седамстоосамдесетдвехиљадешестстотинадесетдинара

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС