ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.02.2015. године

 

 

 

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

575

582

14

16

12

3

0

0

3

0

 Београд

359

510

6

50

59

4

0

1

1

0

  Панчево

105

82

6

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

49

93

0

2

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

41

60

6

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

62

66

0

9

0

0

0

0

0

0

  Шабац

31

134

16

2

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
БЕОГРАД (укупно)

647

945

34

64

59

4

0

1

1

0

  Краљево

170

66

21

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

20

6

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

85

109

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

209

71

5

1

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

29

129

4

3

0

0

0

0

0

0

  Чачак

101

81

1

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

130

64

40

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ (укупно)

724

540

77

4

0

5

0

0

0

0

 Нови Сад

384

106

1

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

68

70

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

54

22

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

101

2

5

0

0

0

1

0

0

0

 Сремска
Митровица

127

33

53

2

0

0

0

0

0

0

 Суботица

107

29

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
НОВИ САД (укупно)

841

262

74

2

0

0

1

0

0

0

 Ниш

177

294

16

0

0

0

7

9

0

0

Алексинац

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

38

20

6

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

24

24

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

5

40

63

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

39

22

4

5

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

54

2

40

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

28

47

31

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

41

29

2

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

31

35

13

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

437

513

187

5

0

0

7

9

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3224

2842

386

91

71

12

8

10

4

0

Укупно на дан
10.01.2015.
године

3234

2856

393

102

70

12

8

9

4

0

Укупно на дан
10.02.2015.

године

3224

2842

386

91

71

12

8

10

4

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста
/
умањења

-0.30%
-0.49%
-1.78%
-10.78%
1.42%
0.00%
0.00%
11.11%
0.00%
0.00%

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

575

582

14

16

12

3

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

647

945

34

64

59

4

0

1

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

724

540

77

4

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
НОВИ САД

841

262

74

2

0

0

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
НИШ

437

513

187

5

0

0

7

9

0

0

Укупан број
чланова

синдиката

3224

2842

386

91

71

12

8

10

4

0