ИЗВЕШТАЈ СА  15. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 15. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у среду, 18. фебруара 2015. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице,у среду, 25. фебруара 2015. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец фебруар, у укупном износу од  1.058.290,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Пожаревац“

Перишић Ђорђе

7.000,00

2.

„Ваљево“

Породица Мандић Зоре

62.000,00

3.

„Дирекција предузећа“

Пијановић Павловић Сања

19.700,00

4.

„Дирекција предузећа“

Ђерић Мандреш Маријана

31.000,00

5.

„Дирекција предузећа“

Лаловић Никола

31.000,00

6.

„Дирекција предузећа“

Мицковић Драгана

31.000,00

7.

„Дирекција предузећа“

Тепић Марина

18.600,00

8.

„Дирекција предузећа“

Младеновић Дубравка

18.600,00

9.

„Дирекција предузећа“

Марковић Петровић Катарина

31.000,00

10.

„Лесковац“

Лукић Ненад

31.000,00

11.

„Смедерево“

Породица Тошић Милоша

62.000,00

12.

„Смедерево“

Радосављевић Зоран

6.300,00

13.

„Прокупље“

Илић Љубинко

31.000,00

14.

„Чачак“

Михајловић Владан

62.000,00

15.

„Чачак“

Трипковић Ненад

31.000,00

16.

„Београд“

Лазовић Зоран

31.000,00

17.

„Београд“

Одабашић Милан

31.000,00

18.

„Београд“

Максовић Радичић Снежана

31.000,00

19.

„Београд“

Стајић Дејан

14.590,00

20.

„Ужице“

Марјановић Зоран

31.000,00

21.

„Ужице“

Митровић Драган

31.000,00

22.

„Нови Сад“

Дунђеровић Милена

11.900,00

23.

„Нови Сад“

Лирић Душица

3.500,00

24.

„Нови Сад“

Цвјетићанин Зоран

31.000,00

25.

„Нови Сад“

Главчић Предраг

31.000,00

26.

„Нови Сад“

Мајданџић Ксенија

31.000,00

27.

„Крагујевац“

Недић Радослав

31.000,00

28.

„Крагујевац“

Драгачевић Горан

3.900,00

29.

„Краљево“

Милосављевић Драган

31.000,00

30.

„Краљево“

Маринковић Дејан

31.000,00

31.

„Сомбор“

Познић Здравко

25.900,00

32.

„Сомбор“

Цвејин Тамара

31.000,00

33.

„Суботица“

Јованић Славиша

31.000,00

34.

„Суботица“

Савић Бојана

6.200,00

35.

„Суботица“

Врнџић Милованка

9.300,00

36.

„Суботица“

Фејеш Силвестер

31.000,00

37.

„Суботица“

Шућур Плема

62.000,00

38.

„Суботица“

Боршић Јанош

13.800,00

У К У П Н О:

1.058.290,00 дин.

 

 

 

Словима: милионпедесетосамхиљададвестотинедеведесетдинара

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС