ИЗВЕШТАЈ СА СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 53. седници Надзорног одбора Телекома Србије која је одржана 27.2.2015. године, разматран је и усвајан предлог одлуке за скупштину акционара о финансијском извештају Телекома Србије за 2014. годину, утврђених од стране надзорног одбора уз разматрање извештаја о резултатима за 2014. годину.


Из поменутих извештаја се види да је предузеће пословало у оквирима зацртаних планских циљева. Приликом презентације извештаја неспорно се виде резултати у чијој реализацији су учествовали запослени и својим залагањем остварили постигнуто. Свакако да се могло урадити више и да се у наредном периоду  мора радити на отклањању присутних слабости у пословању.


Извештаји из дневног реда су једногласно прихваћени као материјал за скупштину акционара.


У дискусији члана надзорног одбора који представља запослене зашто се не реализује програм Добровољног одласка из предузећа из пословног плана за 2015. годину, директор Дирекције за људске ресурсе је одговорио да постоје два могућа предлога и да је евидентно кашњење у реализацији тако да ће у наредним данима са синдикатима разматрати могуће решење у циљу његове реализације.

 

 

 

 

                                                             Инфо служба ЈСТС