СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

Редовна годишња Скупштина Јединственог синдиката Телекома Србије одржана је 26.2.2015. године.
Као озбиљан синдикат на почетку сваке године анализира рад у претходној години, планира задатке за текућу годину, разматра извештаје о материјалном пословању верификован од стране Надзорног одбора Јединственог Синдиката Телекома Србије као и финансијски план за текућу годину.


Уз квалитетну припрему материјала и претходно одржаних састанака Одбора синдикалних организација и Регионалних одбора, Скупштина је усвојила поменута документа и тиме потврдила циљеве синдиката.
Главно питање које је провејавало у дискусијама је могућа приватизација Телекома Србија и забринутост представника запослених. Свесни чињенице шта доноси приватизација, забринутост је сасвим оправдана што захтева стављање свих капацитета Синдиката у функцију како би се на најбољи могући начин деловало у поменутим околностима.


Став Јединственог Синдиката Телекома Србије по питању приватизације је јасан и непроменљив а то је да Држава треба да остане већински власник Телекома Србије.


Синдикат ће учинити све да заштити интересе чланства кроз добар социјални програм који мора бити саставни део тендерске документације и чиме ће бити дефинисана правила игре.


На Скупштину Јединственог Синдиката Телекома Србије су били позвани генерални директор Предраг Ћулибрк и директор Дирекције за људске ресурсе Драшко Марковић. Исти нису присуствовали скупштини чиме су исказали неспремност за сарадњу и решавање спорних питања унутар компаније. Видљиво је незадовољство чланова Скупштине  због недоласка представника менаџмента на седницу највишег органа најбројнијег репрезентативног синдиката у компанији. Сматрамо да се сва спорна питања могу успешније решавати уз заједничко деловање свих структура у компанији што се у овом случају показало супротно.


Скупштина је успешно завршила рад и дала јасне задатке органима синдиката за реализацију програмских циљева и задатака.

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ ЗА 2015-У ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ИНФО СЛУЖБА ЈСТС