ОДРЖАН САСТАНАК ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА УДРУЖЕЊА МОНТЕРА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

 

 

 

На састанку који је одржан у просторијама синдиката  10.3.2015. године на којем су испред Јединственог Синдиката Телекома Србије присуствовали Кандић Славољуб председник, Катић Драган председник РО Београд и Мијајловић Горан секретар синдиката, делегацију УМТС-а су представљали Андраш Нас председник, Драган Гавриловић секретар, Вишеслав Стевановић, потпредседник удружења, Радивој Митић, потпредседник удружења, Љуба Љубић, технички секретар Удружења.


Разговарало се о актуелним питањима која оптерећују запослене, а тичу се превасходно заштите запослености, противљењу процесу приватизације и проблемима која оптерећују нормалне процесе рада кроз организацију самих процеса. У таквим околностима запослени су изложени сталном страху и неизвесношћу који ремете ефикасност у раду и повећавајуекцесне ситуације, а у којима штету трпи и Друштво и запослени.


Удружење као еснафска организација указује на специфичности делатности којом се баве.
У наредном периоду спроводиће се заједничке активности у погледу јачања позиције запослених у одбрани својих права, спровођењу акционих планова за реализацију задатих циљева и указивања  да не постоји економско  оправдање продаје компаније.


Интереси свих организација које окупљају запослене су исти па се у наредном периоду очекују заједничке активности и унапређење дугогодишње сарадње.