-

ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.03.2015. године

 

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

577
574
8
16
11
3
0
0
3
0

 Београд

356
508
6
49
59
4
1
0
1
0

  Панчево

105
82
6
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

49
92
0
2
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

41
60
6
1
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

62
66
0
9
0
0
0
0
0
0

  Шабац

31
134
16
2
0
0
0
0
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

644
942
34
63
59
4
1
0
1
0

  Краљево

166
66
21
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
20
6
0
0
3
0
0
0
0

  Крушевац

88
104
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

209
71
5
1
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

29
129
4
3
0
0
0
0
0
0

  Чачак

104
88
7
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

129
67
40
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

725
545
83
4
0
5
0
0
0
0

 Нови Сад

384
106
1
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

68
70
0
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

54
22
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

101
2
5
0
0
0
0
1
0
0

 Сремска
Митровица

127
33
53
2
0
0
0
0
0
0

 Суботица

106
30
12
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

840
263
74
2
0
0
0
1
0
0

 Ниш

178
293
16
0
0
0
9
7
0
0

Алексинац

0
0
10
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

38
20
6
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

24
23
2
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

5
39
63
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

39
22
4
4
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

53
2
42
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

28
47
31
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

41
29
2
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

31
35
13
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

437
510
189
4
0
0
9
7
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3223
2834
388
89
70
12
10
8
4
0

Укупно на дан
10.02.2015.
године

3224
2842
386
91
71
12
10
8
4
0

Укупно на дан
10.03.2015.

године

3223
2834
388
89
70
12
10
8
4
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

-0.03%
-0.28%
0.51%
-2.19%
-1.40%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

577
574
8
16
11
3
0
0
3
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

644
942
34
63
59
4
1
0
1
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

725
545
83
4
0
5
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

840
263
74
2
0
0
0
1
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

437
510
189
4
0
0
9
7
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3223
2834
388
89
70
12
10
8
4
0