ИЗВЕШТАЈ СА  16. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 16. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 23. марта 2015. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице,у понедељак, 30. марта 2015. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец март, у укупном износу од  1.095.640,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Крушевац“

Милојевић Саша

31.000,00

2.

„Крушевац“

Вуликић Слађана

31.000,00

3.

„Смедерево“

Антонић Андријана

31.000,00

4.

„Смедерево“

Маркићевић Момир

31.000,00

5.

„Бор“

Куцановић Љубиша

2.670,00

6.

„Нови Сад“

Саџак Бошко

31.950,00

7.

„Нови Сад“

Радовановић Љубиша

4.480,00

8.

„Нови Сад“

Милорадов Душан

20.950,00

9.

„Нови Сад“

Трифковић Марко

12.950,00

10.

„Нови Сад“

Јаношевић Снежана

6.200,00

11.

„Нови Сад“

Мићић Мирослав

22.650,00

12.

„Нови Сад“

Банчи Андраш

31.000,00

13.

„Нови Сад“

Марић Миленко

31.000,00

14.

„Нови Сад“

Нешин Петар

31.000,00

15.

„Нови Сад“

Јованчевић Бранка

31.000,00

16.

„Нови Сад“

Породица Радојевић Саве

62.000,00

17.

„Нови Сад“

Репаја Биљана

31.000,00

18.

„Нови Сад“

Вујков Драган

31.000,00

19.

„Нови Сад“

Галовић Владица

6.200,00

20.

„Нови Сад“

Оравец Бранка

6.450,00

21.

„Нови Сад“

Батинић Гордана

9.750,00

22.

„Суботица“

Лакановић Владимир

31.000,00

23.

„Суботица“

Дожаи Матлари Жужана

31.000,00

24.

„Пожаревац“

Марковић Бобан

31.000,00

25.

„Београд“

Паликућа Снежана

4.430,00

26.

„Београд“

Габоров Драгана

35.760,00

27.

„Крагујевац“

Прешић Драган

31.000,00

28.

„Крагујевац“

Јовичић Светлана

31.000,00

29.

„Крагујевац“

Клачар Биљана

5.050,00

30.

„Дирекција предузећа“

Ђуришић Драгана

4.800,00

31.

„Дирекција предузећа“

Стевановић Милена

62.000,00

32.

„Дирекција предузећа“

Миладиновић Јелена

31.000,00

33.

„Дирекција предузећа“

Мицковић Драгана

31.000,00

34.

„Дирекција предузећа“

Поледица Данијела

3.750,00

35.

„Дирекција предузећа“

Породица Гркавац Рахеле

62.000,00

36.

„Сремска Митровица“

Радовановић Славко

3.100,00

37.

„Сремска Митровица“

Грујић Душко

31.000,00

38.

„Панчево“

Ђорђев Даринка

2.300,00

39.

„Панчево“

Петровић Љиљана

3.000,00

40.

„Шабац“

Спасојевић Милица

18.600,00

41.

„Шабац“

Љубишић Горан

18.600,00

42.

„Кикинда“

Радивојев Светлана

31.000,00

43.

„Ужице“

Доганџић Жељко

2.050,00

44.

„Ужице“

Грозданић Весна

27.800,00

45.

„Краљево“

Павићевић Владимир

17.550,00

46.

„Краљево“

Тришовић Ненад

15.500,00

47.

„Чачак“

Чекеревац Марина

31.000,00

48.

„Чачак“

Вулић Раде

3.100,00

У К У П Н О:

1.095.640,00 дин.

 

 

 

 

 

Словима: милиондеведесетпетхиљадашестстотиначетрдесетдинара

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС