ВИСОКИ ПРЕДСТАВНИК UNI GLOBAL UNIONA ГОСТ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На позив нашег синдиката у тродневну радну посету дошао је Javier Carles из сектора за ИЦТ из Ниона  са циљем одржавања састанака са представницима запослених , са посебним освртом на телекомуникациони сектор који је  у овом тренутку у фокусу дешавања.


Основни задатак оваквих састанака јесте упознавање са искуствима синдикалног деловања у синдикатима чланицама UNI-а, стандардима који владају у земљама еврозоне и лошим странама приватизација посебно у компанијама које припадају Југоисточној Европи.


Сагледавајући ситуацијукоја је присутна у нашој земљи, која тежи европској унији  и која је заговорник неолибералног концепта друштвеног уређења  а који је превазиђен у земљама западне демократије, имао је коментаре на Закон о раду који уводи нестандардне облике рада без јасних социјалних  заштитних мера према радницима, друге врсте дискриминација или фаворизација појединих друштвених група.

 

UNI GLOBAL UNION ће подржати све активности Јединственог Синдиката Телекома Србије који ће се предузимати у  наредном периоду везано за аргументовано супростављање продаји Телекома Србије, а који је као закључак састанка да не постоји ниједан економски оправдан разлог продаје. Да се нису стекли одговарајући услови у смислу разграничења власничке структуре капитала као и имовине компаније и да законодавни оквир у којем се спроводи приватизација није јасан јер постоје ствари које нису законски спроведене до краја а тичу се деловању компаније у правном промету као отворено акционарско друштво и право свих акционара да слободно располажу својим акцијама.

 

 

 

 

ИНФО ЈСТС