ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.04.2015. године

 

 

 

 

НИВО

СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC
С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"
С.
"НЕЗ."
"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"
С. РАДНИКА
ТЕЛЕКОМУ.
"ТЕЛЕКОМ
СРБИЈА "А.Д.
С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."
АСНС С.
Т И М
САМ. С.
"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА
ТЕЛЕКОМА
АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

580
574
8
16
11
3
0
0
3
0

 Београд

359
507
6
47
59
4
1
0
1
0

  Панчево

106
81
6
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

50
91
0
2
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

41
60
6
1
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

62
66
0
9
0
0
0
0
0
0

  Шабац

30
134
16
1
0
0
0
0
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

648
939
34
60
59
4
1
0
1
0

  Краљево

163
86
2
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
20
6
0
0
3
0
0
0
0

  Крушевац

88
104
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

209
70
5
1
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

29
129
4
3
0
0
0
0
0
0

  Чачак

104
87
7
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

130
67
39
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

723
563
63
4
0
5
0
0
0
0

 Нови Сад

384
105
1
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

68
70
0
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

54
22
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

102
2
5
0
0
0
0
1
0
0

 Сремска
Митровица

127
33
53
2
0
0
0
0
0
0

 Суботица

106
31
11
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

841
263
73
2
0
0
0
1
0
0

 Ниш

177
296
17
0
0
0
9
7
0
0

Алексинац

0
0
10
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

38
20
6
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

23
24
2
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

5
39
63
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

40
24
4
1
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

52
2
43
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

28
47
31
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

41
29
2
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

31
35
13
0
0
0
0
0
0
0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

435
516
191
1
0
0
9
7
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3227
2855
369
83
70
12
10
8
4
0

Укупно на дан

10.03.2015.

године

3223
2834
388
89
70
12
10
8
4
0

Укупно на дан
10.04.2015.

године

3227
2855
369
83
70
12
10
8
4
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

0.12% 0.74% -4.89% -6.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

580

574

8

16

11

3

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

648

939

34

60

59

4

1

0

1

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

723

563

63

4

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

841

263

73

2

0

0

0

1

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

435

516

191

1

0

0

9

7

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3227

2855

369

83

70

12

10

8

4

0