ИЗВЕШТАЈ СА  17. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 17. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 20. априла 2015. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице,у среду, 29. априла 2015. године.


Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец април, у укупном износу од  1.213.410,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Крушевац“

Ивановић Радован

31.000,00

2.

„Крушевац“

Миленковић Славица

31.000,00

3.

„Крушевац“

Миљковић Оливер

5.360,00

4.

„Ниш“

Трајковић Владимир

31.000,00

5.

„Ниш“

Ставрић Соња

7.700,00

6.

„Ниш“

Стаменковић Иван

59.400,00

7.

„Ниш“

Миленковић Драган

31.000,00

8.

„Јагодина“

Николић Јасмина

1.350,00

9.

„Јагодина“

Димитријевић Драгана

31.000,00

10.

„Зрењанин“

Жилић Дејан

31.000,00

11.

„Зрењанин“

Шево Миленко

18.600,00

12.

„Зрењанин“

Јуришин Драган

6.200,00

13.

„Сремска Митровица“

Гудовић Александар

31.000,00

14.

„Нови Сад“

Алексић Весна

31.000,00

15.

„Нови Сад“

Белић Слободан

31.000,00

16.

„Нови Сад“

Ракићевић Драшко

9.300,00

17.

„Нови Сад“

Милорадов Татјана

1.830,00

18.

„Нови Сад“

Шокица Бранислав

17.100,00

19.

„Нови Сад“

Убипарип Милан

1.680,00

20.

„Нови Сад“

Урсић Дарко

1.400,00

21.

„Нови Сад“

Саџак Бошко

31.000,00

22.

„Нови Сад“

Милошев Душко

3.350,00

23.

„Нови Сад“

Милошев Мита

840,00

24.

„Нови Сад“

Шумаруна Жељко

9.300,00

25.

„Нови Сад“

Кнежевић Оливера

6.200,00

26.

„Нови Сад“

Миланов Боја

6.200,00

27.

„Крагујевац“

Кмезић Јован

33.170,00

28.

„Крагујевац“

Породица Раичевић Марије

62.000,00

29.

„Београд“

Свилановић Весна

31.000,00

30.

„Београд“

Арсенијевић Светлана

5.110,00

31.

„Београд“

Грујичић Милица

31.000,00

32.

„Београд“

Никитовић Никола

31.000,00

33.

„Краљево“

Васиљевић Милутин

31.000,00

34.

„Краљево“

Ћирић Весна

9.300,00

35.

„Суботица“

Зекић Милан

31.000,00

36.

„Суботица“

Ћуић Миле

15.370,00

37.

„Кикинда“

Вујин Радмила

31.000,00

38.

„Шабац“

Арсеновић Љупко

7.700,00

39.

„Ваљево“

Станковић Милојко

31.000,00

40.

„Ваљево“

Грујевска Гордана

31.000,00

41.

„Дирекција предузећа“

Плескоњић Ивана

31.000,00

42.

„Дирекција предузећа“

Југовић Марија

31.000,00

43.

„Дирекција предузећа“

Крстић Јасмина

31.000,00

44.

„Дирекција предузећа“

Божовић Славица

62.000,00

45.

„Дирекција предузећа“

Станковић Ангелина

8.600,00

46.

„Дирекција предузећа“

Јовановић Славица

14.900,00

47.

„Дирекција предузећа“

Васиљевић Снежана

2.450,00

48.

„Смедерево“

Ранковић Дејан

31.000,00

49.

„Смедерево“

Маркићевић Момир

31.000,00

50.

„Ужице“

Ковачевић Милијан

31.000,00

51.

„Ужице“

Пашић Небојша

31.000,00

52.

„Ужице“

Јездовић Милија

31.000,00

53.

„Ужице“

Максимовић Миле

31.000,00

У К У П Н О:

1.213.410,00 дин.

 

 

 

Словима: милиондвестатринаестхиљадачетиристотинедесетдинара

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС