ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.05.2015. године

 

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

568 568 8 16 10 3 0 0 3 0

 Београд

323 466 5 41 57 4 1 0 0 0

  Панчево

93 71 6 0 0 0 0 0 0 0

  Ваљево

48 90 0 2 0 0 0 0 0 0

  Пожаревац

38 54 6 1 0 0 0 0 0 0

  Смедерево

58 65 0 9 0 0 0 0 0 0

  Шабац

31 129 15 1 0 0 0 0 0 0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

591 875 32 54 57 4 1 0 1 0

  Краљево

164 82 1 0 0 2 0 0 0 0

  Нови Пазар

0 19 6 0 0 3 0 0 0 0

  Крушевац

86 102 0 0 0 0 0 0 0 0

  Крагујевац

193 65 5 1 0 0 0 0 0 0

  Јагодина

28 120 4 2 0 0 0 0 0 0

  Чачак

101 84 7 0 0 0 0 0 0 0

  Ужице

125 66 38 0 0 0 0 0 0 0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

697 538 61 3 0 5 0 0 0 0

 Нови Сад

342 100 1 0 0 0 0 0 0 0

 Зрењанин

54 59 0 0 0 0 0 0 0 0

 Кикинда

51 21 3 0 0 0 0 0 0 0

 Сомбор

95 2 5 0 0 0 0 1 0 0

 Сремска
Митровица

107 30 48 2 0 0 0 0 0 0

 Суботица

99 30 9 0 0 0 0 0 0 0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

748 242 66 2 0 0 0 1 0 0

 Ниш

169 267 16 0 0 0 9 7 0 0

Алексинац

0 0 7 0 0 0 0 0 0 0

 Прокупље

35 18 5 0 0 0 0 0 0 0

 Пирот

21 23 2 0 0 0 0 0 0 0

 Зајечар

5 34 57 0 0 0 0 0 0 0

 Бор

35 22 4 1 0 0 0 0 0 0

 Лесковац

52 2 37 0 0 0 0 0 0 0

 Врање

25 46 29 0 0 0 0 0 0 0

Грачаница

41 29 1 0 0 0 0 0 0 0

Косовска
Митровица

30 35 11 0 0 0 0 0 0 0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

413 476 169 1 0 0 9 7 0 0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3017 2699 336 76 67 12 10 8 3 0

Укупно на дан
10.04.2015.
године

3227 2855 369 83 70 12 10 8 4 0

Укупно на дан
10.05.2015.

године

3017 2699 336 76 67 12 10 8 3 0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

-6.50%
-5.46%
-4.89%
-8.43%
-4.28%
0.00%
0.00%
0.00%
-25.00%
0.00%

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

568

568

8

16

10

3

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

591

875

32

54

57

4

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

697

538

61

3

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

748

242

66

2

0

0

0

1

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

413

476

169

1

0

0

9

7

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3017

2699

336

76

67

12

10

8

3

0