ИЗВЕШТАЈ СА  18. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 18. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 19. маја 2015. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у среду, 27. маја 2015. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец мај, у укупном износу од  711.370,00  динара.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Лесковац“

Пешић Добрица

6.100,00

2.

„Лесковац“

Тошић Драгослав

31.000,00

3.

„Ниш“

Илић Слађана

2.000,00

4.

„Јагодина“

Савов Јадранка

31.000,00

5.

„Крагујевац“

Нешић Драшко

31.000,00

6.

„Крагујевац“

Лепојевић Верољуб

31.000,00

7.

„Крагујевац“

Митровић Мирољуб

31.000,00

8.

„Бор“

Рајковић Бобан

31.000,00

9.

„Прокупље“

Стевић Славиша

3.370,00

10.

„Краљево“

Поповић Душан

18.600,00

11.

„Краљево“

Виријевић Мирко

18.600,00

12.

„Београд“

Урошевић Радинка

31.000,00

13.

„Београд“

Винтер Ивана

31.000,00

14.

„Београд“

Миливојевић Миломир

9.300,00

15.

„Дирекција предузећа“

Илић Терзић Слађана

31.000,00

16.

„Дирекција предузећа“

Милосављевић Гордана

31.000,00

17.

„Дирекција предузећа“

Ашанин Александар

31.000,00

18.

„Дирекција предузећа“

Вуковић Славица

62.000,00

19.

„Ужице“

Јојић Стеван

10.200,00

20.

„Нови Сад“

Вуковић Јасмина

7.700,00

21.

„Нови Сад“

Ракочевић Добрила

9.300,00

22.

„Нови Сад“

Породица Червени Јана

62.000,00

23.

„Нови Сад“

Ивић Горан

31.000,00

24.

„Нови Сад“

Башица Бранка

6.200,00

25.

„Панчево“

Митић Вера

62.000,00

26.

„Сремска Митровица“

Стојановић Маринко

31.000,00

27.

„Крушевац“

Јевдосић Ивица

31.000,00

У К У П Н О:

711.370,00 дин.

 

 

 

 

 

Словима: седамстоједанаестхиљадатристотинеседамдесетдинара

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС