ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.06.2015. године

 

 

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

562

569

8

16

10

3

0

0

3

0

 Београд

323

460

5

41

56

3

1

0

0

0

  Панчево

93

69

6

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

48

89

0

2

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

38

54

6

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

58

65

0

9

0

0

0

0

0

0

  Шабац

32

82

15

1

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

592

866

32

54

56

3

1

0

0

0

  Краљево

163

82

1

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

6

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

85

102

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

191

65

5

1

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

27

120

4

2

0

0

0

0

0

0

  Чачак

101

83

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

124

66

38

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

691

537

61

3

0

5

0

0

0

0

 Нови Сад

339

100

1

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

54

58

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

51

21

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

95

2

5

0

0

0

0

1

0

0

 Сремска
Митровица

107

30

48

2

0

0

0

0

0

0

 Суботица

97

32

9

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

743

243

66

2

0

0

0

1

0

0

 Ниш

169

262

17

0

0

0

11

6

0

0

Алексинац

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

35

18

5

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

21

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

5

33

57

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

34

22

4

1

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

50

2

37

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

24

46

29

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

40

28

1

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

30

35

11

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

408

469

169

1

0

0

11

6

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2996

2684

336

76

66

11

12

7

3

0

Укупно на дан
10.05.2015.
године

3017

2699

336

76

67

12

10

8

3

0

Укупно на дан
10.06.2015.

године

2966

2684

336

76

66

11

12

7

3

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

-1.69%

-0.55%

0.00%

0.00%

-1.49%

-8.33%

20.00%

-12.50%

0.00%

0.00%

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

562

569

8

16

10

3

0

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

592

866

32

54

56

3

1

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

691

537

61

3

0

5

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

743

243

66

2

0

0

0

1

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

408

469

169

1

0

0

11

6

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2996

2684

336

76

66

11

12

7

3

0