ИЗВЕШТАЈ СА  19. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 19. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у петак, 19. јуна 2015. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у понедељак, 29. јуна 2015. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јун, у укупном износу од 810.380,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Пожаревац“

Мијатовић Љубиша

6.100,00

2.

„Ниш“

Гашевић Зоран

18.600,00

3.

„Лесковац“

Николић Слађана

45.200,00

4.

„Грачаница“

Столић Зорица

31.000,00

5.

„Сомбор“

Танић Слободан

7.600,00

6.

„Сомбор“

Ковач Марко

1.700,00

7.

„Сомбор“

Тинтор Владимир

31.000,00

8.

„Сомбор“

Гусић Драган

8.860,00

9.

„Нови Сад“

Мајданџић Ксенија

3.700,00

10.

„Нови Сад“

Јовановић Гордана

62.000,00

11.

„Нови Сад“

Бачић Мирослав

2.800,00

12.

„Нови Сад“

Пал Атила

31.000,00

13.

„Нови Сад“

Мићић Мирослав

8.400,00

14.

„Нови Сад“

Остојић Предраг

8.450,00

15.

„Нови Сад“

Алијевић Исмет

6.200,00

16.

„Нови Сад“

Деспотов Марина

6.200,00

17.

„Крушевац“

Ивановић Радован

31.000,00

18.

„Крушевац“

Милосављевић Горан

31.000,00

19.

„Крагујевац“

Ерић М. Љиљана

4.100,00

20.

„Крагујевац“

Јовановић Слободан

31.000,00

21.

„Суботица“

Врнџић Милованка

31.320,00

22.

„Суботица“

Милутиновић Звездана

9.300,00

23.

„Дирекција предузећа“

Смиљанић Снежана

18.600,00

24.

„Дирекција предузећа“

Зечевић Саша

14.400,00

25.

„Дирекција предузећа“

Јанковић Горан

18.600,00

26.

„Дирекција предузећа“

Маринковић Данијела

31.000,00

27.

„Дирекција предузећа“

Андријевић Булатовић Марија

31.000,00

28.

„Дирекција предузећа“

Стевановић Милена

31.000,00

29.

„Дирекција предузећа“

Тричковић Каја

31.000,00

30.

„Дирекција предузећа“

Маравић Синиша

31.000,00

31.

„Дирекција предузећа“

Јовановић Славица

31.000,00

32.

„Дирекција предузећа“

Јанићијевић Маријана

31.000,00

33.

„Дирекција предузећа“

Решетаровић Ивана

31.000,00

34.

„Београд“

Палић Иван

1.400,00

35.

„Београд“

Перовић Татјана

6.200,00

36.

„Београд“

Миливојевић Миломир

3.000,00

37.

„Чачак“

Ракетић Борисав

5.700,00

38.

„Сремска Митровица“

Пајић Мирјана

31.000,00

39.

„Ужице“

Јојић Стеван

31.000,00

40.

„Бор“

Станисављевић Горан

2.300,00

41.

„Панчево“

Ђурић Новица

1.400,00

42.

„Панчево“

Поштин Драган

6.400,00

43.

„Панчево“

Шофранко Јанко

5.850,00

У К У П Н О:

810.380,00 дин.

 

 

 

Словима: осамстодесетхиљадатристаосамдесетдинара

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС