ИЗВЕШТАЈ СА  20. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 20. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 20. јула 2015. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у четвртак, 30. јула 2015. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јул, у укупном износу од 599.220,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Лесковац“

Здравковић Драган

8.600,00

2.

„Лесковац“

Николић Слађана

31.000,00

3.

„Грачаница“

Живић Срђан

14.070,00

4.

„Дирекција предузећа“

Павловић Александар

19.710,00

5.

„Дирекција предузећа“

Митровић Славица

4.200,00

6.

„Дирекција предузећа“

Караџић Милена

5.750,00

7.

„Дирекција предузећа“

Кнежевић Предраг

31.000,00

8.

„Дирекција предузећа“

Јовановић Иван

31.000,00

9.

„Косовска Митровица“

Јакшић Славољуб

62.000,00

10.

„Београд“

Ђуровић Саво

31.000,00

11.

„Нови Сад“

Јовин Владимир

31.000,00

12.

„Нови Сад“

Иванишевић Зоран

38.500,00

13.

„Нови Сад“

Николић Александар

31.000,00

14.

„Нови Сад“

Ракочевић Добрила

2.040,00

15.

„Нови Сад“

Ферко Ђурђевић Оливера

3.100,00

16.

„Нови Сад“

Мајданџић Ксенија

3.100,00

17.

„Нови Сад“

Ивановић Љубица

4.200,00

18.

„Нови Сад“

Чоловић Јелена

23.100,00

19.

„Суботица“

Максимовић Радмила

31.000,00

20.

„Крагујевац“

Павловић Милан

31.000,00

21.

„Крагујевац“

Алемпијевић Александар

31.000,00

22.

„Крагујевац“

Ракић Ђорђе

31.000,00

23.

„Крагујевац“

Михајловић Микица

1.300,00

24.

„Краљево“

Митровић Владан

18.600,00

25.

„Краљево“

Томовић Драган

3.100,00

26.

„Чачак“

Оцокољић Славка

31.000,00

27.

„Панчево“

Мркаја Неђо

31.000,00

28.

„Панчево“

Боровић Биљана

12.400,00

29.

„Панчево“

Таушан Александар

2.450,00

30.

„Сомбор“

Милић Славко

1.000,00

У К У П Н О:

599.220,00 дин.

 

 

 

 

Словима: петстодеведесетдеветхиљададвестотинедвадесетдинара

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС