ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.08.2015. године

 

 

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

558

572

8

16

9

2

0

0

3

0

 Београд

326

454

5

41

56

3

1

0

0

0

  Панчево

91

71

6

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

48

89

0

2

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

38

54

6

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

57

66

0

8

0

0

0

0

0

0

  Шабац

32

71

15

1

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

592

863

32

53

56

3

1

0

0

0

  Краљево

164

76

3

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

6

0

0

3

0

0

0

0

  Крушевац

86

102

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

188

65

5

1

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

25

120

4

2

0

0

0

0

0

0

  Чачак

100

82

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

125

66

36

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

688

530

61

3

0

5

0

0

0

0

 Нови Сад

341

99

1

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

54

58

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

50

21

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

95

2

5

0

0

0

0

1

0

0

 Сремска
Митровица

109

31

44

2

0

0

0

0

0

0

 Суботица

92

39

8

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

741

250

61

2

0

0

0

1

0

0

 Ниш

171

262

19

0

0

0

11

6

0

0

Алексинац

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

36

17

5

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

21

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

5

33

57

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

34

22

4

1

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

52

2

37

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

24

46

29

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

40

28

1

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

30

35

11

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

413

468

172

1

0

0

11

6

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2992

2683

334

75

65

10

12

7

3

0

Укупно на дан
10.07.2015.
године

2983

2685

334

75

65

11

12

7

3

0

Укупно на дан
10.08.2015.

године

2992

2683

334

75

65

10

12

7

3

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

0.30%

-0.07%

0.00%

0.00%

0.00%

-9.09%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

558

572

8

16

9

0

2

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

592

863

32

53

56

1

3

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

688

530

61

3

0

0

5

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

741

250

61

2

0

0

0

1

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

413

468

172

1

0

11

0

6

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2992

2683

334

75

65

12

10

7

3

0