ИЗВЕШТАЈ СА  21. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 21. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 18. августа 2015. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у четвртак, 27. августа 2015. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец август, у укупном износу од 698.400,00 динара.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Чачак“

Петковић Душко

31.000,00

2.

„Прокупље“

Николић Лела

31.000,00

3.

„Лесковац“

Петровић Славица

31.000,00

4.

„Лесковац“

Стојковић Предраг

7.800,00

5.

„Нови Сад“

Ђуран Рајко

32.850,00

6.

„Нови Сад“

Димитровски Мирјана

31.000,00

7.

„Нови Сад“

Павлов Саша

31.000,00

8.

„Нови Сад“

Ловчевић Александра

31.000,00

9.

„Нови Сад“

Мајданџић Ксенија

31.000,00

10.

„Крагујевац“

Вуловић Драган

31.000,00

11.

„Ниш“

Станковић Лела

18.100,00

12.

„Ниш“

Ђорђевић Сунчица

7.000,00

13.

„Ниш“

Симоновић Добрила

31.000,00

14.

„Београд“

Суботић Слободан

12.400,00

15.

„Београд“

Клипа Стеван

31.000,00

16.

„Београд“

Николић Иван

31.000,00

17.

„Београд“

Бојчић Славко

31.000,00

18.

„Београд“

Милошевић Јасмина

5.000,00

19.

„Дирекција предузећа“

Спасић Наташа

31.000,00

20.

„Дирекција предузећа“

Малетић Спасоја

31.000,00

21.

„Дирекција предузећа“

Тодосић Биљана

6.100,00

22.

„Дирекција предузећа“

Пантелић Драгана

31.000,00

23.

„Дирекција предузећа“

Бакаловић Бојана

18.600,00

24.

„Ужице“

Марковић Драган

18.600,00

25.

„Ужице“

Тимотијевић Милена

31.000,00

26.

„Краљево“

Станковић Милан

10.150,00

27.

„Краљево“

Тришовић Ненад

3.800,00

28.

„Краљево“

Планојевић Ђорђе

31.000,00

29.

„Суботица“

Цвијанов Лајчо

31.000,00

У К У П Н О:

698.400,00 дин.

 

 

 

Словима: шестодеведесетосамхиљадачетиристотинединара

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС