ИЗВЕШТАЈ СА  22. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 22. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 22. септембра 2015. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у уторак, 29. септембра 2015. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец септембар, у укупном износу од 1.019.010,00 динара.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Грачаница“

Арсић Хранислав

31.000,00

2.

„Ниш“

Турнић Радивоје

31.000,00

3.

„Шабац“

Осећански Миленка

31.000,00

4.

„Шабац“

Арсеновић Љупко

6.300,00

5.

„Крагујевац“

Радаковић Горан

31.000,00

6.

„Крагујевац“

Милић Марија

2.400,00

7.

„Београд“

Ружић Милина

31.000,00

8.

„Београд“

Лаковић Драгица

31.000,00

9.

„Београд“

Меденица Ђорђе

31.000,00

10.

„Београд“

Грујичић Милица

3.050,00

11.

„Београд“

Бакић Мирко

2.800,00

12.

„Београд“

Пишчевић Коста

31.000,00

13.

„Панчево“

Ранковић Зоран

31.000,00

14.

„Панчево“

Арбутина Драган

31.000,00

15.

„Панчево“

Арбутина Ева

31.000,00

16.

„Панчево“

Милошев Драган

31.000,00

17.

„Панчево“

Зејаковић Гордана

9.930,00

18.

„Ваљево“

Ивановић Угљеша

31.000,00

19.

„Ваљево“

Илић Драган

31.000,00

20.

„Сремска Митровица“

Блажевски Зоран

31.000,00

21.

„Сремска Митровица“

Вајагић Миладин

31.000,00

22.

„Нови Сад“

Палалић Радован

31.000,00

23.

„Нови Сад“

Бјелотомић Сања

5.600,00

24.

„Нови Сад“

Дражић Слободан

1.100,00

25.

„Нови Сад“

Поповић Драгољуб

15.030,00

26.

„Нови Сад“

Љубисављевић Дејан

12.400,00

27.

„Нови Сад“

Тителац Никола

31.000,00

28.

„Лесковац“

Стојковић Предраг

31.000,00

29.

„Дирекција предузећа“

Маринковић Саша

31.000,00

30.

„Дирекција предузећа“

Старчевић Ђорђевић Снежана

31.000,00

31.

„Дирекција предузећа“

Миљеновић Весна

31.000,00

32.

„Дирекција предузећа“

Манчић Радица

31.000,00

33.

„Дирекција предузећа“

Марковић Пешић Данијела

31.000,00

34.

„Дирекција предузећа“

Мирковић Анамарија

31.000,00

35.

„Дирекција предузећа“

Живић Кнежевић Јелена

31.000,00

36.

„Дирекција предузећа“

Бакаловић Бојана

31.000,00

37.

„Дирекција предузећа“

Стевић Мирјана

12.400,00

38.

„Дирекција предузећа“

Сладојевић Ивана

31.000,00

39.

„Зрењанин“

Ђелиловић Гордана

31.000,00

40.

„Зрењанин“

Шево Миленко

3.200,00

41.

„Сомбор“

Косановић Драган

31.000,00

42.

„Сомбор“

Јовановић Бранислав

8.300,00

43.

„Сомбор“

Дукат Шандор

3.000,00

44.

„Врање“

Стојковић Миомир

3.500,00

У К У П Н О:

1.019.010,00 дин.

 

 

 

Словима: милиондеветнаестхиљададесетдинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС