ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.10.2015. године


 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

563

567

8

14

11

0

2

0

3

0

 Београд

331

454

4

36

54

1

3

0

0

0

  Панчево

92

71

5

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

48

89

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

38

54

6

1

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

57

66

0

8

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

71

15

1

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

599

863

30

46

54

1

3

0

0

0

  Краљево

166

75

3

0

0

0

2

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

6

0

0

0

3

0

0

0

  Крушевац

96

102

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

188

65

5

1

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

25

120

4

2

0

0

0

0

0

0

  Чачак

100

82

36

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

125

66

36

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

690

529

61

3

0

0

5

0

0

0

 Нови Сад

342

99

1

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

54

58

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

50

20

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

95

2

5

0

0

0

0

1

0

0

 Сремска
Митровица

109

32

44

2

0

0

0

0

0

0

 Суботица

91

39

8

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

741

250

61

2

0

0

0

1

0

0

 Ниш

172

262

20

0

0

11

0

6

0

0

Алексинац

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

35

17

6

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

21

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

5

33

57

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

34

22

4

1

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

52

2

37

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

24

46

29

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

40

28

1

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

30

35

11

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

431

468

174

1

0

11

0

6

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3006

2677

334

66

65

12

10

7

3

0

Укупно на дан
10.09.2015.
године

3000

2679

334

72

65

12

10

7

3

0

Укупно на дан
10.10.2015.

године

3006

2677

334

66

65

12

10

7

3

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

0,20

-0,07

0,00

-8,33

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

563

557

8

14

11

0

2

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

599

863

30

46

54

1

3

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

690

529

61

3

0

0

5

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

741

250

61

2

0

0

0

1

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

413

468

174

1

0

11

0

6

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3006

2677

334

66

65

12

10

7

3

0