ИЗВЕШТАЈ СА  23. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 23. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 20. октобра 2015. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у четвртак, 29. октобра 2015. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец октобар, у укупном износу од 609.550,00 динара.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Јагодина“

Тимић Звонимир

1.550,00

2.

„Дирекција предузећа“

Васиљевић Снежана

4.350,00

3.

„Дирекција предузећа“

Ђурић (Удовичић) Марина

31.000,00

4.

„Дирекција предузећа“

Станковић Ангелина

15.500,00

5.

„Дирекција предузећа“

Бакаловић Бојана

5.900,00

6.

„Дирекција предузећа“

Кандић Славољуб

31.000,00

7.

„Краљево“

Милићевић Предислав

13.250,00

8.

„Краљево“

Матовић Дејан

6.300,00

9.

„Крагујевац“

Стојановић Драгослав

31.000,00

10.

„Крагујевац“

Милић Славица

5.950,00

11.

„Крагујевац“

Ђорђевић Милинка

31.000,00

12.

„Београд“

Јовановић Златко

31.000,00

13.

„Београд“

Ковачевић Биљана

31.000,00

14.

„Београд“

Милорадовић Снежана

31.000,00

15.

„Нови Сад“

Мајкић Радован

2.550,00

16.

„Нови Сад“

Ласица Предраг

11.850,00

17.

„Нови Сад“

Купусаревић Бранислав

4.500,00

18.

„Нови Сад“

Васић Живко

31.000,00

19.

„Кикинда“

Раушки Остер Зденка

10.850,00

20.

„Кикинда“

Алексић Сава

31.000,00

21.

„Кикинда“

Породица Кљајић Синише

62.000,00

22.

„Кикинда“

Радивојев Светлана

31.000,00

23.

„Ужице“

Јанковић Милош

31.000,00

24.

„Ужице“

Јоковић Зорица

31.000,00

25.

„Ужице“

Савчић Вукица

31.000,00

26.

„Крушевац“

Иванковић Љубивоје

31.000,00

27.

„Суботица“

Копуновић Златко

31.000,00

У К У П Н О:

609.550,00 дин.

 

 

Словима: шестодеветхиљадапетстотинапедесетдинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС