ОДРЖАНА СЕДНИЦА ПРОШИРЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА  СИНДИКАТА

 

 

 

 

На седници одржаној 27.10.2015. године разматране су активности синдиката у одбрани ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ и договорена динамика даљих дешавања.


Наиме анализирајући тренутну ситуацију у којој је јасно да се процес приватизације који је започет неће зауставити, а да наши аргументи, аргументи стручне јавности и ставова грађана против продаје Телекома Србије нису наишли на одјек код Владе Србије као протагонисте овог процеса, приморани смо на предузимање радикалнијих мера синдикалне борбе.


Своје настојање у одбрани ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ заснивамо на чињеницама да :
-продаја Телекома Србија наноси штету државним и националним интересима.
Озбиљна држава води рачуна о својим стратешким привредним потенцијалима
- процес приватизације Телекома Србија је нетранспарентан.


На начин како је дефинисан не омогућује максимизацију цене, односно продају капитала по фер тржишној цени, имајући у виду потенцијале, опрему, инфраструктуру, тржишно учешће и друге параметре од значаја за постизање максималне фер цене.


- одвијање процеса кроз ангажовање приватизационог саветника који је по свему судећи у сукобу интереса додатно оптерећује процес.


 Ангажовани саветник није изашао са предлогом најефикаснијег модела продаје. Процењена вредност капитала је тајна иако закон о приватизацији дефинише да почетна цена продаје капитала не може бити нижа од 50% процењене вредности.


- јавни позив за прикупљање необавезујућих понуда за продају Телекома прерастао је у дописивање са потенцијалним купцима.


Изостаје расписивање међународног тендера са јасним критеријумима којима би се оправдала продаја у смислу да се од будућег власника очекује интензивна модернизација са улагањима која далеко превазилазе садашња. Оно што је још важније да су то улагања инвеститора као директна спољна улагања а не редовне годишње инвестиције које пословним планом реализује Телеком Србија.


- међу пробраним понуђачима нема стратешки јаког телекомуникационог оператера већ се јављају инвестициони фондови који својим деловањем немају стручно профилисан менаџерски кадар за послове телекомуникација. Медијска преписка говори у прилог шпекулативних радњи куповине са циљем препродаје за познатог купца. Овакви процеси обележени су са коруптивним аферама, а последицу таквих радњи плаћају запослени.


У вези свега горе изнетог а превасходно са циљем одбране запослености, статуса запослених и социјално материјалног положаја радника и њихових права на рад  као закључак координације репрезентативних синдиката јесте преузимање следећих активности:

  1. 29.10.2015 године  у 11 часова одржавање конференције за јавност на којој ће се изнети ставови синдиката и најавити даље активности

  2. 2.11.205 у 11 и 55 биће уручена Влади Републике Србије ПЕТИЦИЈА СТОП ПРОДАЈИ ТЕЛЕКОМА

  3. 11.11.2015 у 11 и 55 започеће велики синдикално грађански протест у одбрани Телекома

Ово је моменат у којем сви треба да покажемо солидарност и мобилишемо све снаге у одбрани интереса ЗАПОСЛЕНИХ, државе и грађана.