ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.11.2015. године


 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

565

563

8

14

11

0

2

0

3

0

 Београд

334

451

4

35

55

1

3

0

0

0

  Панчево

94

69

5

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

48

90

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

42

50

6

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

56

66

0

8

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

71

15

1

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

607

855

30

44

55

1

3

0

0

0

  Краљево

165

76

3

0

0

0

2

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

6

0

0

0

3

0

0

0

  Крушевац

86

102

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

188

64

5

2

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

24

118

4

2

0

0

0

0

0

0

  Чачак

101

82

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

125

66

36

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

689

527

61

4

0

0

5

0

0

0

 Нови Сад

342

98

1

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

54

58

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

49

20

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

95

2

5

0

0

0

0

1

0

0

 Сремска
Митровица

108

32

44

2

0

0

0

0

0

0

 Суботица

91

39

9

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

739

249

61

2

0

0

0

1

0

0

 Ниш

172

263

20

0

0

11

0

6

0

0

Алексинац

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

34

18

6

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

21

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

34

57

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

34

22

4

1

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

53

2

36

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

24

44

30

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

40

28

1

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

30

35

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

412

469

175

1

0

11

0

6

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3012

2663

335

65

66

12

10

7

3

0

Укупно на дан
10.10.2015.
године

3006

2677

334

66

65

12

10

7

3

0

Укупно на дан
10.11.2015.

године

3012

2663

335

65

66

12

10

7

3

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

0,19%

-0,52%

0,29%

-1,50%

1,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

565

563

8

14

11

0

2

0

3

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

607

855

30

44

55

1

3

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

689

527

61

4

0

0

5

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

739

249

61

2

0

0

0

1

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

412

469

175

1

0

11

0

6

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3012

2663

335

65

66

12

10

7

3

0