ИЗВЕШТАЈ СА  24. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 24. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у среда, 18. новембар 2015. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у понедељак, 30. новембра 2015. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец новембар, у укупном износу од 498.860,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Дирекција предузећа“

Благојевић Светлана

31.000,00

2.

„Дирекција предузећа“

Вучићевић Милена

31.000,00

3.

„Дирекција предузећа“

Влахвић Љубинка

31.000,00

4.

„Дирекција предузећа“

Попара Сузана

31.000,00

5.

„Дирекција предузећа“

Радовановић Мирјана

31.000,00

6.

„Дирекција предузећа“

Митровић Мирјана

9.260,00

7.

„Дирекција предузећа“

Зафировски Снежана

1.400,00

8.

„Дирекција предузећа“

Гојовић Драгана

2.720,00

9.

„Дирекција предузећа“

Јовановић Славица

18.600,00

10.

„Београд“

Савић Снежана

14.000,00

11.

„Београд“

Клар Зоран

3.100,00

12.

„Нови Сад“

Нинић Митар

31.000,00

13.

„Нови Сад“

Трифковић Марко

31.000,00

14.

„Нови Сад“

Сентин Душан

16.240,00

15.

„Бор“

Радивојевић Саша

31.000,00

16.

„Панчево“

Станојковски Наташа

79.940,00

17.

„Крушевац

Обрадовић Биљана

31.000,00

18.

„Крагујевац“

Милојевић Будимир

31.000,00

19.

„Чачак“

Бојовић Зоран

31.000,00

20.

„Врање“

Кнежевић Весна

12.600,00

У К У П Н О:

498.860,00 дин.

 

 

 

 

Словима: четристонинедеведесетосамхиљадаосамстотинашездесетдинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС