ИЗВЕШТАЈ СА  25. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 25. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у четвртак, 24. децембра 2015. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у ЧЕТВРТАК, 24. децембра 2015. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец децембар, у укупном износу од 1.045.285,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Дирекција предузећа“

Рашковић Снежана

3.600,00

2.

„Дирекција предузећа“

Нешић Божидар

31.500,00

3.

„Дирекција предузећа“

Јаворац Вера

31.500,00

4.

„Дирекција предузећа“

Миловановић Зоран

31.500,00

5.

„Дирекција предузећа“

Савичић Марија

31.500,00

6.

„Дирекција предузећа“

Симовић Марко

31.500,00

7.

„Дирекција предузећа“

Јовановић Весна

21.300,00

8.

„Дирекција предузећа“

Мицковић Драгана

4.900,00

9.

„Дирекција предузећа“

Орловић Оливера

22.170,00

10.

„Дирекција предузећа“

Париповић Оливера

4.800,00

11.

„Дирекција предузећа“

Зафировски Снежана

3.150,00

12.

„Дирекција предузећа“

Савићевић Влатко

31.500,00

13.

„Дирекција предузећа“

Колаковић Милена

31.500,00

14.

„Дирекција предузећа“

Романић Александра

31.500,00

15.

„Дирекција предузећа“

Вукобрат Хелена

31.500,00

16.

Дирекција предузећа“

Гавриловић Срђан

31.500,00

17.

Дирекција предузећа“

Танкосић Зоран

6.300,00

18.

„Београд“

Ђуровић Драгана

9.450,00

19.

„Београд“

Антић Оливера

25.200,00

20.

„Београд“

Павловић Биљана

8.650,00

21.

„Нови Сад“

Владуљев Владимир

31.500,00

22.

„Нови Сад“

Гобељић Ружица

31.500,00

23.

„Нови Сад“

ФицингерЈолан

3.300,00

24.

„Нови Сад“

Милорадов Татјана

6.300,00

25.

„Лесковац“

Лукић Ненад

31.500,00

26.

„Сомбор“

Јерковић Иван

31.500,00

27.

„Сомбор“

Ковач Марко

2.00,00

28.

„Крушевац

Милосављевић Горан

6.300,00

29.

„Крагујевац“

Јовановић Слободан

5.730,00

30.

„Крагујевац“

Илић Слободан

31.500,00

31.

„Чачак“

Секулић Милорад

31.500,00

32.

„Чачак“

Мишковић Оливера

12.200,00

33.

„Чачак“

Тодоровић Митко

3.450,00

34.

„Врање“

Породици Стојковић

157.500,00

35.

„Краљево“

Милојчевић Ђорђе

3.100,00

36.

„Краљево“

Качаревић Зоран

2.700,00

37.

„Суботица“

Плећаш Милош

31.500,00

38.

„Кикинда“

Литричин Средоје

9.450,00

39.

„Кикинда“

Блануша Мирко

31.500,00

40.

„Ужице“

Крајнц Вера

6.300,00

41.

„Ужице“

Јовановић Небојша

31.500,00

42.

„Смедерево“

Симић Дејан

31.500,00

43.

„Ниш“

Стошић Александар

12.600,00

44.

„Ниш“

Николић Саша

31.500,00

45.

„Ниш“

Миленковић Часлав

6.500,00

46.

„Ниш“

Живановић Виолета

17.935,00

47.

„Ниш“

Марковић Биљана

18.900,00

У К У П Н О:

1.045.285,00 дин.

 

 

 

Словима: једанмилиончетрдесетпетхиљададвестотинеосамдесетпетдинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС