ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.12.2015. године

 

 

 


НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

 562

563

8

13

12

0

2

0

2

0

 Београд

335
446
4
35
54
1
3
0
0
0

  Панчево

93

70
5
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

48
90
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

41
49
6
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

56
66
0
8
0
0
0
0
0
0

  Шабац

33
71
15
1
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
58
0
0
0
0
0
0
0
0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

606

580

30

44

54

1

3

0

0

0

  Краљево

165

76

3

0

0

0

2

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

6

0

0

0

3

0

0

0

  Крушевац

86

102

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

187

64

6

2

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

24

118

4

2

0

0

0

0

0

0

  Чачак

100

82

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

125

66

36

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

687

527

62

4

0

0

5

0

0

0

 Нови Сад

340

99

1

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

54

58

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

49

20

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

95

2

5

0

0

0

0

1

0

0

 Сремска
Митровица

108

32

44

2

0

0

0

0

0

0

 Суботица

91

39

9

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

737

250

61

2

0

0

0

1

0

0

 Ниш

172

262

22

0

0

11

0

6

0

0

Алексинац

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

34

18

6

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

21

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

34

57

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

34

22

4

1

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

52

2

38

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

24

44

30

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

40

28

1

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

30

35

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

411

468

179

1

0

11

0

6

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3003

2658

340

64

66

12

10

7

2

0

Укупно на дан
10.11.2015.
године

3012

2663

335

65

66

12

10

7

3

0

Укупно на дан
10.12.2015.

године

3003

2658

340

64

66

12

10

7

2

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат

раста /

умањења

-0,29%

-0,18%

1,49%

-1,53%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-33,33%

0,00%

 

 

НИВО СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА "СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

562

563

8

13

12

0

2

0

2

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

606

850

30

44

54

1

3

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

687

527

62

4

0

0

5

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

737

250

61

2

0

0

0

1

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

411

468

179

1

0

11

0

6

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3003

2658

340

64

66

12

10

7

2

0