ИЗВЕШТАЈ СА  26. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 26. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 19.јануара 2016. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у четвртак, 29.јануара 2016. године. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јануар, у укупном износу од  744 340,00   динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Београд“

Спасић Вељко

31 500,00

2.

Београд“

Милошевић Јасмина

12 600,00

3.

Београд“

Станисављевић Александар

18 900,00

4.

Београд“

Суботић Слободан

12 600,00

5.

Београд“

Бранковачки Томислав

18 900,00

6.

Београд“

Милошевић Радоица

31 500,00

7.

Београд“

Пенић Дејан

31 500,00

8.

Београд“

Стефановић Оливера

9 450,00

9.

Београд“

Стојић Добрица

6 300,00

10.

„Сремска Митровица“

Бечановић Мајо

31 500,00

11.

„Зрењанин“

Мијовић Ранко

6 300,00

12.

„Чачак“

Икодиновић Зоран

31 500,00

13.

„Чачак“

Спасојевић Мирјана

31 500,00

14.

„Грачаница“

Крстић Златибор

31 500,00

15.

„Крагујевац“

Филимоновић Мирјана

12 600,00

16.

„Крагујевац“

Новаковић Драган

31 500,00

17.

„Дирекција предузећа“

Вељковић Драгана

31 500,00

18.

„Дирекција предузећа“

Тепић Марина

9 450,00

19.

„Дирекција предузећа“

Јаковљевић Рената

3 150,00

20.

„Дирекција предузећа“

Илијоски Гордана

3 150,00

21.

„Дирекција предузећа“

Бакаловић Бојана

3 030,00

22.

„Дирекција предузећа“

Кривокапић Александрић Јелена

31 500,00

23.

„Дирекција предузећа“

Младеновић Дубравка

9 450,00

24.

„Дирекција предузећа“

Потулић Весна

12 600,00

25.

„Дирекција предузећа“

Пејчић Ивана

31 500,00

26.

„Дирекција предузећа“

Радумило Катица

31 500,00

27.

„Дирекција предузећа“

Брашић Кристина

5 600,00

28.

„Суботица“

Јерак Алберт

1 920,00

29.

„Нови Сад“

Мићић Мирослав

8 400,00

30.

„Нови Сад“

Оравец Бранка

12 600,00

31.

„Нови Сад“

Чампара Зорица

31 500,00

32.

„Нови Сад“

Батинић Гордана

6 000,00

33.

„Ниш“

Узелац Весна

31 500,00

34.

„Ниш“

Петровић Оливера

31 500,00

35.

„Ниш“

Величковић Миомир

31 500,00

36.

„Пожаревац“

Живковић Марко

7 660,00

37.

 „Ужице“

Јојић Стеван

7 070,00

38.

„Панчево“

Мркаја Неђо

31 500,00

39.

„Сомбор“

Папић Давор

6 440,00

40.

„Краљево“

Павић Душан

14 670,00

У К У П Н О:

744 340,00 дин.

 

Словима: седамстотиначетрдестчетрихиљадетристотиначетрдесетдинара

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС