ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.02.2016. године

 

 

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

563

568

8

13

12

0

2

0

2

0

 Београд

341

447

4

53

31

1

2

0

0

0

  Панчево

93

71

5

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

51

89

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

42

49

6

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

61

65

0

0

5

0

0

0

0

0

  Шабац

33

71

15

0

1

0

0

0

0

0

  Лозница

0

58

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

621

850

30

53

37

1

2

0

0

0

  Краљево

163

78

3

0

0

0

2

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

6

0

0

0

2

0

0

0

  Крушевац

86

103

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

187

64

6

0

2

0

0

0

0

0

  Јагодина

24

118

4

0

2

0

0

0

0

0

  Чачак

102

79

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

125

67

35

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

687

528

61

0

4

0

4

0

0

0

 Нови Сад

337

101

1

0

0

1

0

0

0

0

 Зрењанин

57

55

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

49

20

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

95

2

5

0

0

0

0

1

0

0

 Сремска
Митровица

108

30

45

0

2

0

0

0

0

0

 Суботица

91

39

9

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

737

247

62

0

2

1

0

1

0

0

 Ниш

173

260

23

0

0

12

0

6

0

0

Алексинац

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

33

19

5

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

22

22

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

34

57

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

34

22

4

0

1

0

0

0

0

0

 Лесковац

53

2

38

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

24

44

30

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

40

28

1

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

30

35

12

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

413

466

179

0

1

12

0

6

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3021

2659

340

66

56

14

8

7

2

0

Укупно на дан
10.01.2016.
године

3012

2662

339

66

62

13

9

7

2

0

Укупно на дан
10.02.2016.

године

3021

2659

340

66

56

14

8

7

2

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
умањења

0.29%
-0.11%
0.29%
0.00%
-15.15%
7.69%
-11.10%
0.00%
0.00%
0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

563

568

8

13

12

0

2

0

2

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

621

850

30

53

37

1

2

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

687

528

61

0

4

0

4

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

737

247

62

0

2

1

0

1

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

413

466

179

0

1

12

0

6

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

3021

2659

340

66

56

14

8

7

2

0