ИЗВЕШТАЈ СА  27. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 27. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 22.фебруара 2016. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у понедељак, 29.фебруара 2016. године. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец фебруар, у укупном износу од  775 730,00 динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Кикинда“

Симић Олгица

20 670,00

2.

„Кикинда“

Будурин Златомир

31 500,00

3.

„Кикинда“

Вукоман Мирослав

6 300,00

4.

„Чачак“

Тодоровић Митко

31 500,00

5.

„Смедерево“

Младеновић Жељко

7 600,00

6.

„Смедерево“

Илић Драган

31 500,00

7.

„ Крушевац“

Ракић Боривоје

9 450,00

8.

„Краљево“

Миловић Горан

31 500,00

9.

„Краљево“

Томовић Томислав

7 000,00

10.

„Суботица“

Новаковић Татјана

31 500,00

11.

„Нови Сад“

Павлов Саша

11 840,00

12.

„Нови Сад“

Миланов Боја

7 200,00

13.

„Нови Сад“

Гмитровић Божидар

31 500,00

14.

„Нови Сад“

Ласоица Ђорђе

1 150,00

15.

„Нови Сад“

Веселоновић Саша

31 500,00

16.

„Нови Сад“

Мајданчић Ксенија

31 500,00

17.

„Београд“

Грујичић Милица

6 300,00

18.

„Београд“

Матић Биљана

9 450,00

19.

„Београд“

Миливојевић Миломир

6 300,00

20.

„Дирекција предузећа“

Пауновић Мирјана

31 500,00

21.

„Дирекција предузећа“

Анђелковић Тамара

31 500,00

22.

„Дирекција предузећа“

Вујевић Душица

31 500,00

23.

„Дирекција предузећа“

Богдановић Јелена

31 500,00

24.

„Дирекција предузећа“

Бакаловић Бојана

12 600,00

25.

„Дирекција предузећа“

Папић Мила

31 500,00

26.

„Лесковац“

Митровић Мирослав

2 750,00

27.

„Сремска Митровица“

Матић Вјерка

3 500,00

28.

 „Ужице“

Јојић Стеван

31 500,00

29.

 „Ужице“

Календеровић Жељко

31 500,00

30.

 „Ужице“

Павловић Љубиша

31 500,00

31.

„Крагујевац“

Илић Милорад

31 500,00

32.

„Сомбор“

Папић Давор

6 300,00

33.

„Сомбор“

Познић Здравко

11 570,00

34.

„Сомбор“

Курјаков Милорад

9 450,00

35.

„Сомбор“

Миладиновић Радомир

31 500,00

36.

„Бор“

Радосављевић Душан

31 500,00

37.

Шабац“

Спасојевић Милица

18 900,00

38.

„Шабац“

Љубишић Горан

18 900,00

 

775 730,00   дин.

 

Словима: седамстотинаседамдесетспетхиљадаседамстотинатридесетдинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС