ОДРЖАНА РЕДОВНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

У складу са програмским активностима 25. фебруара2016 године у Ечкој, одржана је скупштина синдиката на којој су разматрани годишњи резултати синдиката као и планови за предстојећи период.
На скупштини као гост синдиката присуствовао је директор Дирекције за људске ресурсе Драшко Марковић.
Година иза нас је упамћена по изузетно турбулентном периоду који је последица покушаја приватизације Телекома Србија. Цео процес је пропраћен низом дешавања која нису својствена постизању циља од општег интереса већ се доводило у питање  низ националних и стратешких интереса, синдикат је водио истрајну аргументовану борбу водећи се свим расположивим средствима. Овакав приступ и снага аргумената довели су до прекида процеса продаје. Примена новог Закона о  раду ставила је ван снаге примену важећих колективних уговора и отворила преговоре око усклађивања истих. . У сенци ових дешавања, а кроз колективно преговарање задржана су сва стечена права запослених.
У наредном периоду као програмски задаци Јединственог Синдиката Телекома Србије биће очување сталних радних места, с обзиром на све учесталију флексибилизацију рада, односно ангажовање лица ван стандардним методама упошљавања (лизинг, разни уговори и томе слично).
У протеклој години у којој је компанија била у жижи процеса продаје, очувани су позитивни пословни трендови и исказани пословни резултати који показују раст прихода, раст корисничке базе и ширење послова и на банкарски сектор. Ово само по себи говори да се ради о јаком и стабилном систему који је само одржив и да у будућности треба водити политику да још бољи резултати су могући уколико је запослени задовољан и мотивисан.
У другом делу скупштине раду се прикључио директор Марковић који је у свом излагању најавио неколико тема у којима главну реч води Дирекција за људске ресурсе.
Посебан осврт је на спровођене Добровољног одласка из предузећа које ће у овом циклусу бити спроведено по речима директора циљано и да ће сагласност за одлазак појединих категорија запослених бити условљен сагласношћу непосредних руководилаца.
Процес ће имати карактеристике доборвољности и нико неће уз присилу бити натеран да напусти компанију.
Пројекти на којима ради Дирекција јесте процена радне успешности којом би се дефинисала нова методологија обрачуна зарада. За спровођење овог пројекта задужени су спољни консултанти а имплементација истог се планира за почетак 2017. године.
Чланови скупштине имали су низ питања која се тичу пре свега да даља рационализација запослених није могућа уколико се плански не управља људским ресурсима. Уколико у компанији има око 1000 лица која  по основу лизинга радне снаге обављају послове за Телеком, уколико исти тај број ради разне послове по основу КИР-а, консалтинга и томе слично онда је више него јасно да су кадровски потенцијали Телекома не искоришћени. Како је реч о врло квалификованој структури запослених где више од 25% чине високообразовани  запослени и запослени са уско специјализованим   знањима и вештинама нема основа за екстерна ангажовања већ да се обим посла прерасподели на 8000 запослених.
Директору је од стране делегата Скупштине указано на не ефикасност организационе шеме предузећа  и да систем продаје не може бити независтан сам по себи већ је у најмању руку сервис или пратећи део Дирекције за Технику која у овом послу јесте производња.

 

 

Извештај о раду 2015.

Програм активности ЈСТС за 2016. годину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФО СЛУЖБА ЈСТС