ИЗВЕШТАЈ СА  28. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 28. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 22.марта 2016. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у среду, 30.марта 2016. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец март, у укупном износу од  динара.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

“Крагујевац“

Марковић Слађана

31.500,00

2.

„Зрењанин“

Сабо Золтан

22.000,00

3.

„Зрењанин“

Звекић Драгољуб

31.500,00

4.

„Ужице“

Матовић Мирослав

31.500,00

5.

„Бор“

Радосављевић Душан

31.500,00

6.

„Краљево“

Илић Александар

31.500,00

7.

„Краљево“

Диздаревић Дејан

31.500,00

8.

„Генерална Дирекција“

Јевтић Весна

2.650,00

9.

„Генерална Дирекција“

Јаковљевић Бранко

11.800,00

10.

„Генерална Дирекција“

Радовановић Зоран

31.500,00

11.

„Генерална Дирекција“

Тркља Жељко

31.500,00

12.

„Београд“

Јовић Драган

31.500,00

13.

„Београд“

Милутиновић Јелена

31.500,00

14.

„Лесковац“

Тошић Соња

31.500,00

15.

„Ниш“

Станковић Ненад

31.500,00

16.

„Ниш“

Марковић Биљана

18.900,00

17.

„Ниш“

Стаменковић Иван

70.150,00

18.

„Нови Сад“

Алексић Весна

31.500,00

19.

„Нови Сад“

Марковић Младен

31.500,00

20.

„Нови Сад“

Миланов Боја

3.150,00

21.

„Нови Сад“

Фицингер Јолан

6.300,00

22.

„Нови Сад“

Мајкић Наташа

12.600,00

23.

„Нови Сад“

Породица Дрињовски

63.000,00

24.

„Нови Сад“

Башица Бранкица

3.150,00

25.

„Нови Сад“

Кнежевић Оливера

3.150,00

26.

„Нови Сад“

Вученовић Милорад

11.500,00

27.

„Нови Сад“

Лонер Мирко

12.600,00

28.

„Нови Сад“

Шешлија Светлана

9.100,00

29.

„Крушевац“

Грозденовић Весна

31.500,00

30.

„Крушевац“

Поповић Јована

31.500,00

31.

„Панчево“

Старчевски Љиљана

3.150,00

32.

„Панчево“

Бркић Светлана

63.000,00

33.

„Панчево“

Митић Јасмина

31.500,00

34.

„Шабац“

Крајиновић Ненад

31.500,00

35.

„Сомбор“

Бабарогић Небојша

16.600,00

36.

„Сомбор“

Ментар Фрања

15.400,00

37.

„Сомбор“

Чекић Зоран

3.150,00

 

918.350,00

 

 

 

 

Словима: деветстоосамнаестхиљадатристапедесет динара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС