ИЗВЕШТАЈ СА  29. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

 

На 29. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 25.априла 2016. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у среду, 27.04. 2016. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец април 2016.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Генерална Дирекција“

Крнета Милан

16.800,00

2.

„Генерална Дирекција“

Младеновић Дубравка

10.250,00

3.

„Генерална Дирекција“

Арслановић Џенита

31.500,00

4.

„Генерална Дирекција“

Јовановић Славица

31.500,00

5.

„Генерална Дирекција“

Станковић Ангелина

18.900,00

6.

„Генерална Дирекција“

Бакаловић Бојана

25.200,00

7.

„Генерална Дирекција“

Јеловац Рада

5.600,00

8.

„Генерална Дирекција“

Јанковић Горан

12.600,00

9.

„Генерална Дирекција“

Делић Валерија

3.150,00

10.

„Ниш“

Величковић Миомир

31.500,00

11.

„Ниш“

Давидовић Татјана

31.500,00

12.

„Чачак“

Поповић Славољуб“

5.600,00

13.

„Чачак“

Јовановић Светлана

31.500,00

14.

„Чачак“

Тодоровић Митко

26.950,00

15.

„Београд“

Луковић Зоран

43.000,00

16.

„Београд“

Петровић Гордана

18.900,00

17.

„Београд“

Богдановић Лидија

2.600,00

18.

„Београд“

Тоблер Драгица

31.500,00

19.

„Крагујевац“

Остојић Снежана

31.500,00

20.

„Крагујевац“

Ерић Љиљана

4.120,00

21.

„Крагујевац“

Недељковић Десимир

21.500,00

22.

„Панчево“

Грујић Божидар

12.600,00

23.

„Краљево“

Веселиновић Светомир

31.500,00

24.

„Краљево“

Павићевић Владимир

19.250,00

25.

„Краљево“

Тришовић Ненад

12.600,00

26.

„Нови Сад“

Кикановић Игор

31.500,00

27.

„Нови Сад“

Аникић Небојша

31.500,00

28.

„Нови Сад“

Палалић Радован

31.500,00

29.

„Нови Сад“

Милорадов Душан

18.900,00

30.

„Нови Сад“

Шумаруна Жељко

9.450,00

31.

„Нови Сад“

Трифковић Марко

11.050,00

32.

„Нови Сад“

Вуковић Јасмина

6.300,00

33.

„Нови Сад“

Породица Ђурђевић

63.000,00

34.

„Бор“

Станисављевић Горан

6.300,00

35.

„Шабац“

Марјановић Јован

63.000,00

36.

„Шабац“

Спасојевић Милица

9.450,00

37.

„Ужице“

Ђоковић Видојко

31.500,00

38.

„Зрењанин“

Јуришин Драган

6.300,00

39.

„Зрењанин“

Драгојевић Божо

31.500,00

 

862.870,00

 

 

Словима:осамстотинашездесетдвехиљадеосамстотинаседамдесетдинара

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС