ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.05.2016. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА "А.Д.

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА
(укупно)

554

558

9

13

10

0

2

0

2

0

 Београд

335

424

3

47

23

1

2

0

0

0

  Панчево

90

65

5

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

51

86

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

41

48

6

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

61

63

0

0

4

0

0

0

0

0

  Шабац

32

67

15

0

1

0

0

0

0

0

  Лозница

0

54

0

0

0

0

0

0

0

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД
(укупно)

610

807

29

47

28

1

2

0

0

0

  Краљево

151

73

2

0

0

0

2

0

0

0

  Нови Пазар

0

23

12

0

0

0

2

0

0

0

  Крушевац

86

100

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

180

66

5

0

1

0

0

0

0

0

  Јагодина

24

116

4

0

2

0

0

0

0

0

  Чачак

97

75

7

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

120

63

33

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ
(укупно)

658

516

63

0

3

0

4

0

0

0

 Нови Сад

312

93

1

0

0

1

0

0

0

0

 Зрењанин

54

53

0

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

47

16

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

89

1

4

0

0

0

0

2

0

0

 Сремска
Митровица

104

29

43

0

2

0

0

0

0

0

 Суботица

83

37

8

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД
(укупно)

689

229

58

0

2

1

0

2

0

0

 Ниш

171

244

23

0

0

12

0

5

0

0

Алексинац

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

33

18

5

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

21

24

2

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

34

51

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

29

22

7

0

1

0

0

0

0

0

 Лесковац

54

2

36

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

22

40

29

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

40

28

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

30

33

15

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ (укупно)

404

445

175

0

1

12

0

5

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2915

2555

334

60

44

14

8

7

2

0

Укупно на дан
10.04.2016.
године

3026

2656

337

66

49

14

8

7

2

0

Укупно на дан
10.05.2016.

године

2915

2555

334

60

44

14

8

7

2

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-3.66%
-3.80%
-0.89%
-9.09%
-10.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д.

 

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

АСНС

С.
Т И М

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

 

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ГЕНЕРАЛНА
ДИРЕКЦИЈА
ПРЕДУЗЕЋА

554

558

9

13

10

0

2

0

2

0

ЦЕНТАР ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
БЕОГРАД

610

807

29

47

28

1

2

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
КРАГУЈЕВАЦ

658

516

63

0

3

0

4

0

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НОВИ САД

689

229

58

0

2

1

0

1

0

0

СЛУЖБА ЗА
ЉУДСКЕ
РЕСУРСЕ
НИШ

404

445

175

0

1

12

0

6

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2915

2555

334

60

44

14

8

7

2

0