ИЗВЕШТАЈ СА  27. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

 

  

На 30. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у четвртак, 19.маја 2016. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, упонедељак, 30.05. 2016. године.

 

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец мај.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Зрењаннин“

Гардиновачки Драган

31.500,00

2.

„Зрењаннин“

Шево Миленко

15.180,00

3.

„Генерална Дирекција“

Вукотић Јелена

5.600,00

4.

„Генерална Дирекција“

Марчетић Маја

31.500,00

5.

„Генерална Дирекција“

Вуксановић Милијана

31.500,00

6.

„Нови Сад“

Аникић Небојша

31.500,00

7.

„Нови Сад“

Жежељ Бранко

31.500,00

8.

„Нови Сад“

Ђурђевић Ферко Оливера

31.500,00

9.

„Нови Сад“

Мићић Мирослав

19.000,00

10.

„Нови Сад“

Гобељић Ружица

4.830,00

11.

„Нови Сад“

Ћурчић Михајло

31.500,00

12.

„Београд“

Петровић Гордана

31.500,00

13.

„Београд“

Грујичић Милица

20.200,00

14.

„Краљево“

Милосављевић Живојин

31.500,00

15.

„Краљево“

Поповић Душан

18.900,00

16.

„Краљево“

Виријевић Мирко

18.900,00

17.

„Краљево“

Тошковић Бисерка

1.600,00

18.

„Смедерево“

Банковић Драган

7.600,00

19.

„Чачак“

Капларевић Немања

31.500,00

20.

„Чачак“

Ђорђевић Миле

31.500,00

21.

„Ниш“

Марковић Саша

31.500,00

22.

„Сомбор“

Танић Слободан

3.100,00

23.

„Сомбор“

Мудринић Драган

13.000,00

24.

„Сомбор“

Ркман Зденка

2.300,00

25.

„Сремска Митровица“

Батало Милорад

31.500,00

26.

„Сремска Митровица“

Антић Живка

8.000,00

27.

„Пожаревац“

Живковић Марко

3.700,00

28.

„Панчево“

Мићић Југослав

41.900,00

29.

„Панчево“

Крстић Зора

31.500,00

30.

„Ужице“

Рогић Десимир

31.500,00

 

Словима: шестстотинапедесетшестхиљадатристотинедесетдинара

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС