МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМУ ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ Uni global uniona У БУДИМПЕШТИ

 

 

 

Разматрајући веома важно питање које заокупља пажњу на нивоу Европе и света одржана је  7. и 8. јуна конференција у Будимпешти на тему негативних ефеката глобализације и дигитализације у сектору телекомуникација.


Наиме као последица доминације крупног капитала и политике глобалне привреде дошло се до интензивирања мултинационалних компанија као репрезената тог капитала. Националне компаније излазе из оквира својих привреда и пословне активности шире на нова тржишта. Таква политика је наводно имала за циљ повећање запослености а суштински се  показало да је реч о достизању максималног профита по сваку цену.


У сфери телекомуникација Дојче Телеком постаје компанија чије пословање се простире не само у  већем делу Европе   већ и Африци, Јужној и Северној Америци и као нарастајући октопод својим пипцима стеже све сто је у његовом домашају.


Интензивна трансформација организације са циљем рационализације трошкова доводи до честе миграције појединих пословних процеса из једне земље у другу. Заправо поједини делови Телеком групе постају носиоци послова из одређених сегмената за цео систем.


Суштина оваквих активности јесте да Дојче Телеком под маском уједначавања интерних процедура никако не настоји да уједначава или да покуша уједначавати радне и социјалне услове у систему Дојче Телеком групе. Матично предузеће Дојче Телеком у Немачкој има посебан статус у смислу поштовања права запослених на услове рада и зараду, а у осталим деловима групе раде се пилот пројекти максималне флексибилизације рада, односно активирање инструмената не стандардних облика радног ангажовања. Овој ситуацији посебно доприносе и лоше прилике националних економија које су под директним патронатом међународних кредитора који заговарају политику штедње са циљем финансијске консолидације а заправо са таквим  мерама осигуравају  своје кредитне линије.


Такође то говори да је Немачка држава социјалне правде у којој су радни односи регулисани социјалном сигурношћу, високим степеном социјалног дијалога који је резултирао заштити социјалног положаја запослених у време кризе док се у осталим деловима система Дојче Телекома као последица кризе гасе послови и отпуштају запослени.


Закључак ове конференције јесте декларација која је донета у циљу скретања пажње менаџментима у систему Дојче Телекома  да политика стварања једног јединственог  европског и светског мега оператера мора да прати и јединствена политика радних и социјалних права. Са тим циљем договорена је  јединствена синдикална организација која ће проблеме оваквих процеса износити кроз институције и организације као што су Надзорни одбор Дојче Телекома и  Европски раднички савет Дојче Телекома.

 

 

 

 

Инфо служба ЈСТС